Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74439

Hankkeen nimi: Lapin latausasemaverkoston suunnittelu

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Juhani Karjalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.karjalainen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5402146

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tehdään suunnitelma Lapin sähkönlatausasemaverkoston kehittämisestä. Hankkeen keskeisinä sidoryhminä Lapissa ovat latausinfran rakentajat (Fortum ja Virta/NEVE) sekä Lapin kunnat, jotka kaavoituksen kautta mahdollistavat latausasemaverkoston syntymisen. Jakeluasemaverkoston hyödyntäjinä toimivat yrittäjät ja heidän asiakkaidensa tarpeet kytketään mukaan asiasta kiinnostuneiden yritysten kautta sekä sähköautoilijoiden edunvalvontayhteisöjen kautta.

Projektissa tarkastellaan millainen verkoston rakenteen pitää olla suhteessa Euroopan unionin asettamaan Jakeluinfradirektiiviin 2014/94/EU. Tämän lisäksi suunnitteluun kytketään mukaan Lapin logistiikkaan liityvät selvitykset ja tutkimukset. Näiden selvitysten perusteella saadaan suunnitteluun tietoa liikenneverkoston liikennetiheyksiä ja tulevaisuuden tarpeita.

Syntyvässä suunnitelmassa otetaan kantaa siihen, keiden latausasemia pitäisi investoida ja ylläpitää. Tiedossa olevia vaihtoehtoisia toimijoita, jotka ovat jo latausasemainfraan investoineet Lapissa ovat Lapin kunnat, energiayhtiöt ja matkailuyritykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat:
- kunnat/kuntien kehitysyhtiöt
- matkailukeskittymien yritykset ja heidän muodostamat yhteisöt (tätä koordinoidaan yritysaten muodostamien yhteisöjen kautta, esim. Pajakylän alueen osuuskunta, jossa on 40 yritystä)
- sähkölatausverkoston rakentajat, kuten Virta/NEVE ja Fortum
- Lapin sähköverkkoyhtiöt, jotka investoivat verkkoihin
- loppukäyttäjät ja heidän muodostamat yhteisöt
- huoltoasemaketjut/huoltoasemayrittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnissa asuvat kansalaiset ja syntyvää sähkönlatausverkkoa käyttävät asiakkaat ovat välillisiä kohderyhmiä, jotka toiminnallaan vähentävät hiilidioksidipäästöjä tai toiminnassaan voivat hyödyntää sähköautoilun kautta syntyvää puhtaan luonnon ja ilman sekä meluttomuuden ímagoa. Sähköajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat, joista on kantaktoitu Tesla Finlandia ja Nissania.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 965

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Pello, Muonio, Simo, Posio, Rovaniemi, Kittilä, Inari, Savukoski, Enontekiö, Sodankylä, Ranua, Ylitornio, Kolari, Salla, Pelkosenniemi, Keminmaa, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella on neutraali vaikutus sukupuolten tasa-arvoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä ei ole erityisemmin kohdennettu toimenpiteitä sukupuolen näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen kohderyhmät ovat sukupuolesta riippumattomia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-