Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74509

Hankkeen nimi: Hotelli Vuokatti Apartments

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: YMPYRÄ MEDIA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1109316-9

Jakeluosoite: Köpbackantie 14

Puhelinnumero: +358 400833844

Postinumero: 01180

Postitoimipaikka: VÄSTERSKOG

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ohtonen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.ohtonen(at)ympyramedia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400833844

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vastata kysyntään majoituskapasiteetti lisäämällä 100 % Liikevaihdon kasvua

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 246 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 051 328

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 246 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 051 328

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Suvikkaantie 6

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
maalämpö käyttöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
jätteiden kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
maalämpö rakennukseen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
matkailijoiden lisääntymin tuo euroja pitäjään
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
viihtyvyys lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 1 2
työpaikkoja sekä naisille että miehille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
ei
Kulttuuriympäristö 0 0
ei
Ympäristöosaaminen 3 3
uusiutuvan energian käyttö

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rakennetettiin Vuokatti Suites 3, johon tuli 23 huoneistoa. Huoneistot eroavat aikaisemmista rakennuksista. Uusissa on 2-4 vuodepaikkaa/huoneisto enemmän eikä ole saunoja. Kaksi ensimmäistä kuukautta on todistanut, että huoneistot sopivat perheille ja kv-ryhmille. Käyttöaste on ollut 95 % sesonkiaikana. Kansainvälisten matkailijoiden osuuden kasvu on ollut yli 50 %