Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74548

Hankkeen nimi: Kalasydän Oy:n tuotekehitys ja tuotannonohjausjärjestelmän kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.12.2018 ja päättyy 31.5.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KALASYDÄN OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2746831-6

Jakeluosoite: Martinkankaantie 12 A

Puhelinnumero: 0400 737902

Postinumero: 96800

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aittaniemi Tarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarmo(at)kalasydan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 737902

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tukea Rovaniemeläisen Kalasydän Oy:n kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiön toimipiste on Rovaniemellä ja sinne kohdentuu myös yhtiön henkilökunnan kasvu. Kasvavan toiminnan tueksi pitää hankkia ja kehittää toimiva tuotannonohjausjärjestelmä. Lisäksi kasvu edellyttää isoja panostuksia tuotekehitykseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 86 410

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 410

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Martinkankaantie 12 A

Postinumero: 96800

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei sukupuolisidonnainen hanke.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei sukupuolisidonnainen hanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei sukupuolisidonnainen hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Ohijuoksutusten vähentäminen mahdollistaa tehokkaamman energiatuotannon vesivoima hyödyntäen. Hiilijalanjälki pienenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Ohijuoksutusten vähentäminen mahdollistaa tehokkaamman energiatuotannon vesivoima hyödyntäen. Hiilijalanjälki pienenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Mahdollistetaan eri kalalajien nousu ja paluu kutualueille sekä poikasten paluu mereen mahdollistuu. Vesistöjen virkistýskäyttö ja kalastusmatkailu lisääntyy. Maa-alueiden arvo kasvaa ja luonnon monimuotoisuus joki- ja järviympäristöissä paranee.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Ohijuoksutusten vähentäminen mahdollistaa tehokkaamman energiatuotannon vesivoima hyödyntäen. Hiilijalanjälki pienenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Natura 2000 kohteissa paljon vesistöalueita, missä koetaan tärkeäksi säilyttää ja palauttaa alkuperöinen vaelluskalakanta, niin pienlatvavesissä kuin suuremmissakin joissa. Kalasydänratkaisu on ympäristöystävällinen tapa rakentaa kalavaellusreitti mereltä aina pieniin latvavesistöihin saakka. Ei tarvita radikaaleja vesistönmuokkaustoimenpiteitä, vaan Kalasydänratkaisu voidaan asentaa nopeasti ja haluttaessa kokonaan näkymättömäksi osaksi vesistöä. Kalasydänratkaisu on skaalautuva myös kooltaan kohteen mukaan. Edullinen hinta pienentää myös asiakkaiden kynnystä hankkia Kalasydänratkaisu pienempiin jo rakennettuihin kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Materiaalien käyttö tehostuu ja jätteiden määräpienenee. Suunnittelussa ja toiminnassa hyödynnetään modernia 3D mallinnusta ja simulointitekniikoita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Ohijuoksutusten vähentäminen mahdollistaa tehokkaamman energiatuotannon vesivoima hyödyntäen. Hiilijalanjälki pienenee.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Paikalliset yritykset osana tuoteiden valmistuksessa ja kehittämisessä. Hyödynnetään eri alojen/tahojen erikoisosaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Tuotteistamisrenkaassa olevien yritysten ja toimijoiden oma sisäinen osaaminen eri aloilla kasvaa ja mahdollistaa yritystenväliset verkottumiset.
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
Liikkuminen kohteiden välillä vähenee, mutta toiminnallinen tehokkuus ja etä valvonta/ohjaus kasvaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Vesistöjen virkistýskäyttö ja kalastusmatkailu lisääntyy. Maa-alueiden arvo kasvaa ja luonnon monimuotoisuus joki- ja järviympäristöissä paranee.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Mahdollistaa erilaisten toimijoiden mukaantulon yritysverkostoon. Niin mies/nais kuin eri etnisistä taustoista mukaantulevat henkilöt.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Vesistöjen vapaa virkistýskäyttö ja kalastusmatkailu lisääntyy.
Kulttuuriympäristö 10 10
Mahdollistetaan eri kalalajien nousu ja paluu kutualueille sekä poikasten paluu mereen mahdollistuu. Vesistöjen virkistýskäyttö ja kalastusmatkailu lisääntyy. Maa-alueiden arvo kasvaa ja luonnon monimuotoisuus joki- ja järviympäristöissä paranee. Kalastuskultuuri ja vanhatlohijoet elpyvät.
Ympäristöosaaminen 10 10
Mahdollistetaan eri kalalajien nousu ja paluu kutualueille sekä poikasten paluu mereen mahdollistuu. Vesistöjen virkistýskäyttö ja kalastusmatkailu lisääntyy. Maa-alueiden arvo kasvaa ja luonnon monimuotoisuus joki- ja järviympäristöissä paranee. Kalastuskultuuri ja vanhatlohijoet elpyvät.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-