Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74613

Hankkeen nimi: DIGITAALISEN HINTALAPPUJÄRJESTELMÄN TEKNOLOGIAN KEHITYS

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 28.2.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: IIWARI TRACKING SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2899575-9

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: +358045734421

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kämäräinen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Teknologiajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.kamarainen(at)iiwari.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5734421

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Iiwari toteuttaa digitaalisen hintalappujärjestelmän osakokonaisuuksista prototyypit ja tekee järjestelmän testausta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 186 790

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 186 790

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tässä T/K hankkeessa ei käsitellä tasa-arvo kysymyksiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tässä T/K hankkeessa ei käsitellä tasa-arvo kysymyksiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tässä T/K hankkeessa ei käsitellä tasa-arvo kysymyksiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Toteutetaan hyvin vähävirtaista elektroniikkaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Toteutetaan hyvin vähävirtaista elektroniikkaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Toteutetaan pitkäikäistä ja kestävää elektroniikkaa. Vähenetään kaupan ruokahävikkiä dynaamisella hinnoittelulla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Luodaan uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Luodaan uusia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Iiwari on toteuttanut UWB- radiotekniikalla toimivan paikannusjärjestelmän ja digitaalisen hintalapun prototyypin hankkeessa “Digitaalisen hintalappujärjestelmän teknologian kehitys” nimisessä hankkeessa 6/2019 - 2/2020 aikana. Hanke kuuluu EUn Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Hankkeessa on toteutettu digitaalisen hintalapun ja taustajärjestelmän vaatimusmäärittely, paikannusjärjestelmän tukiasema laitteiden tuotekehitys, digitaalisen hintalapun prototyyppi sekä sulautettujen laitteiden ja taustajärjestelmän ohjelmistot.