Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74631

Hankkeen nimi: Mesmec kv-messut

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.1.2019 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY MESMEC AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0773006-5

Jakeluosoite: MÅTTISGATAN 3

Puhelinnumero: +358 40 086 2694

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.mesmec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Strandvall Mats

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mats.strandvall(at)mesmec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 086 2694

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on yrityksen viennin kasvattaminen osallistumalla alan tärkeimmille messuille (IFFA2019) Frankfurtissa toukokuussa 2019. Tuloksena viennin kasvu nykyisissä vientimaissa sekä uusien vientimarkkinoiden avaaminen muualla Euroopassa. Hankkeessa kehitetään VR-teknologiaan (Virtual Reality) perustuvaa esitystekniikkaa sekä täydellinen levypakastimien purkulaite pienoiskoossa yrityksen vaativien järjestelmätoimitusten havainnollistamiseksi kansainvälisiä markkinoita ajatellen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 51 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 045

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 045

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: MÅTTISGATAN 3

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikutusta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen avulla syntyvät uudet työpaikat ovat avoimia sekä naisille että miehille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikutusta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Lopputuotteen avulla saavutetaan merkittävää säästöä pakkausmateriaalien käytössä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Lopputuotteen avulla vähennetään pakkausmuovien käyttöä ja siten pienennetään jätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Yrityksen viennin / liikevaihdon kasvu avaa uusia työpaikkoja alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 4
Pakkausjätteen (muovi) vähentäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli yrityksen viennin kasvattaminen osallistumalla alan tärkeimmille messuille (IFFA2019) Frankfurtissa toukokuussa 2019. Tuloksena viennin kasvu nykyisissä vientimaissa sekä uusien vientimarkkinoiden avaaminen muualla Euroopassa. Hankkeessa kehitettiin VR-teknologiaan (Virtual Reality) perustuvaa esitystekniikkaa sekä täydellinen levypakastimien purkulaite pienoiskoossa yrityksen vaativien järjestelmätoimitusten havainnollistamiseksi kansainvälisiä markkinoita ajatellen.