Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74669

Hankkeen nimi: katsomorakenteet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.1.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NOPAN METALLI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1010881-6

Jakeluosoite: LEIPURINTIE 13-15

Puhelinnumero: 0440286939

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: www.nopanmetalli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huotari Mauri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mauri.huotari(at)nopanauto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440286939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nopan Metalli Oy:n strategiana on saada merkittävä osuus Suomen markkinoiden pienten ja keskisuurten siirrettävien katsomoiden rakentajana. Jatkossa tavoitteena on myös kansainväliset markkinat, alkaen Pohjoismaista. Hankkeen työllistämistavoite on 2-3 pysyvää työpaikkaa ja lisäksi oppisopimuksen kautta 1-2 henkilöä. Tekninen tavoite on modulirakenteisten katettujen katsomoiden ja niiden oheistilojen valmistuskonsepti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 51 370

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 348

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 370

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 348

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: LEIPURINTIE 13-15

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Katsomoiden edullisuus antaa mahdollisuuden pienillekin toimijoille kehittää toimintaansa. Tämä lisää harras-tajien tasa-arvoa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Rakentaminen sopii sekä naisille että miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity tähän hankkeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
katsomon rakenne mahdollistaa laajennuksen kivuttomasti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Katsomoiden rakentamispaikat eivät vahingoita luontoa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 2
rakentamistapa on energiatehokas
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
järkevä rakentamistapa minimoi hukkaa ja vähentää siirrettävyytensä ansiostauudelleen rakentamisen tarvetta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei käytetä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
paikallista osaamista käytetään
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
työllistämällä kehitämme paikkakuntaa
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
katsomon edullisuus lisää katsomoiden hankintoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei suoranaisesti
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
pienillekin paikkakunnille mahdollisuus kehittää palveluitaan
Kulttuuriympäristö 0 3
olosuhteet paranevat
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin Nopan Metalli Oy:n uuden tuotteen eli katsomoiden suunnittelu- ja valmistusprosessien kehittämiseksi. Valmistusohjelmaan kuuluivat sekä sisä- että ulkokatsomot. Hankkeen avulla saimme tuotteita kehitetyksi asiakkaiden yksilöityihin tarpeisiin. Myös turhat tai meille sopimattomat katsomotyypit karsittiin pois valikoimasta. Hankkeen aikana kehitimme valmistusprosessia kustannustehokkaammaksi ja nopeammaksi.