Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74760

Hankkeen nimi: Pyhäaamun kansainvälistyminen matkailumarkkinoille -hanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.3.2019 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LOIPPOSET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2887634-6

Jakeluosoite: Hämeenkatu 26 A

Puhelinnumero: 0408485015

Postinumero: 33200

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juhola-Loippo Sirpa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirpa(at)loipposet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405693533

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kansainväliseen matkailukäyttöön uudistetun Pyhäaamumajoitusyksikön kokonaispalveluiden saavuttavuuden räätälöinti kohdennetuille matkailumarkkinoille. Hanke vaikuttaa myönteisesti koko Pyhätunturin matkailualueen tunnettuuteen kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, lisää ympärivuotista tarjontaa, vahvistaa alueellista yhteistyötä sekä vaikuttaa alueen työllisyyteen myönteisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 674

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 674

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Huhanniemi 1

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarvetta, sukupuolineutraali hanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarvetta, sukupuolineutraali hanke
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarvetta, sukupuolineutraali hanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Parantaa kestävyyttä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Parantaa kestävyyttä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Käytetään lähiruokaa (omaa ruoan kasvatusta)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -2 -2
Vähentää jätettä esim. kompostin käyttö, kierrätys jne..
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Käytetään uusiutuvaa energiaa, maa ja ilmalämpö. Energian talteenotto. Kierrätys jne..
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Ostataan raaka-aineita ja palveluita paikallisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Tehdään tuotekehitystä
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Suositaan sähkökauttöisiä kulkuvälineitä kuten sähkäkelkkoja, sähköautoja (latauspiste löytyy Pyhäaamusta)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Lisää uusia palveluita ja elinvoimaa
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Palkataan osaamisen, ei sukupuolen, perusteella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 1 1
Vaalitaan paikallista rakennusperinnettä.
Ympäristöosaaminen 3 3
käytetään parhaita olemassaolevia tekniikoita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-