Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74961

Hankkeen nimi: Kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.4.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN LASER STEEL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2512889-5

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Puhelinnumero: 0503385914

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lasersteel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sorvisto-Harju Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Taloussihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.sorvisto-harju(at)lasersteel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503385914

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälistyminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 733

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 733

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lisääntyneen myynnin myötä voidaan palkata lisää työntekijöitä. Aiemmat laitehankinnat (esim. nostimet) mahdollistavat myös naisten palkkaamisen tuotantoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 6
Lisääntynyt myynti mahdollistaa käytetyn materiaalin tehokkaamman käytön ja materiaalihävikin pienenemisen. Lisäksi kierrätysmateriaaliastioita tarvitsee tyhjentää harvemmin. Materiaaleja voidaan tilata suurempia määriä kerralla ja edelleen vähentää kuljetusten määriä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Kuitulaserin käyttö vähentää sähkön tarvetta, se on kokonaisvaltaisesti energiatehokkaampi. Lisäksi energiaa säästetään kun koneille tulee vähemmän lähtöjä. Toisin sanojen koneilla leikataa pitempiä aikoja putkeen, eikä niitä tarvitse käynnistää useita kertoja erikseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Materiaalit voidaan käyttää tehokkaammin. Kierrätysastioiden tyhjennysväliä voidaan harventaa ja materiaalikuljetuksia vähentää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Laajentamalla asiakaspohjaa ulkomaille on paikallinen elinkeinorakenne tukevammalla pohjalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Myynnin kasvaessa tarvitaan lisää työvoimaa ja näin ollen syntyy uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana ehdittiin hankkia potentiaalisten asiakkaiden ja muiden kontaktien yhteystietoja. Lisäksi ehdittiin vierailla yksillä Elmia-messuilla ennen kuin Covid-19:n aiheuttamat rajoitukset ja muut lieveilmiöt alkoivat vaikuttaa kaikkeen kansainväliseen matkustamiseen. Pandemia esti tehokkaasti kaiken henkilökohtaisen kanssakäymisen Ruotsiin.