Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75214

Hankkeen nimi: Legal Corporate Governance (LCG)

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.6.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WINLAW GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1071141-2

Jakeluosoite: Piippukatu 11

Puhelinnumero: 0500542766

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.winlaw.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Järvinen Marja-Liisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja-liisa.jarvinen(at)winlaw.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500542766

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Legal Corporate Governance, eli LCG-hankkeessa kehitetään kokonaan uusi, digitaalinen palvelualusta yritysten ja yhteisöjen hyvän hallinnon vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan myös alustan kansainväliset markkinat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Piippukatu 11

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rekrytoinnissa ja palvelunhankinnassa pyritään ottamaan huomioon tasa-arvo näkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Rekrytoinnissa ja palvelunhankinnassa pyritään ottamaan huomioon tasa-arvo näkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on kansainvälinen liiketoiminta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Palvelun perusidea on tuoda yrityksen oleellinen dokumentaatio digitaaliseen muotoon ja ennakoida tulevia ongelmia tai riskejä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Palvelun käyttö voi vähentää turhaa matkustamista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Palvelun käyttö voi vähentää ylimääräistä paperikopioiden ottamista tai tulostamista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Palvelun käytöllä turvataan yritysten toimintaympäristö ja ennakoidaan tulevat muutokset.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kyseessä on aineeton palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Palvelun käyttö voi vähentää turhaa matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

LCG-hankkeessa kehitettiin kokonaan uusi, digitaalinen palvelualusta yritysten ja yhteisöjen hyvän hallinnon vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa kartoitettiin myös alustan kansainväliset markkinat.