Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75240

Hankkeen nimi: Kansainvälinen kasvu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.2.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY ESARI AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1599414-0

Jakeluosoite: Veikontie 3

Puhelinnumero: +358400566691

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: www.esari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Känsäkangas Heli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heli.kansakangas(at)esari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401484168

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälinen kasvu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 72 147

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 72 147

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Veikontie 3

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Kierrätettäviä tuotteita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Aurinkoenergian hyödyntäminen asiakkaille myytävissä laitesuojissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Huolellisempi ainekäyttö.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Aurinkoenergian hyödyntäminen asiakkaille myytävissä laitesuojissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Alihankkijoiden käyttäminen lisääntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Aurinkoenergian hyödyntäminen asiakkaille myytävissä laitesuojissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Meille myönnetyn kehittämisavustuksen avulla palkkasimme kaksi uutta työntekijää. Rakennesuunnittelijan ja ruotsin kielen taitoisen sähkösuunnittelijan keväällä 2019. Uudet työntekijät ovat selvittäneet ruotsin markkinoita ja tuotteisiin liittyviä kansallisia standardeja sekä käyttötarkoitukseen liittyviä rakennevaatimuksia. Molemmat henkilöt hoitavat vientiin liittyvien projektien suunnittelua ja tarjouslaskentaa. Osallistuimme syksyllä 2019 Jönnköpingissä järjestetyille Nordic Rail messutapahtumaan, joka on rautatiealan suurin tapahtuma skandinaviassa. Messuilla meillä oli esillä yksi teräs- ja yksi puurunkoinen laitetila. Meiltä osallistui messuille yhteensä viisi henkilöä myynnistä ja suunnittelusta. Messujen aikana tapasimme potentiaalisia asiakkaita eri toimialoilta ja pääsimme konsultoimaan Trafikverketin ERMTS-projektin vetäjiä, jotka esittelivät meille tulevaa hanketta. Vuoden 2019 aikana teimme tuotekehitystä laitetilojen rakenteisiin kansainvälistymistä silmällä pitäen. Tuotekehitystä tehtiin yhteistyössä Nivalaisen Mecaplan Oy:n kanssa. Suunnittelun tuloksena saimme valmiiksi laitetilojen runkorakenteen, joka täyttää Trafikverketin ERMTS-projektin vaatimukset laitetilojen osalta. Kansainvälistymisemme otti merkittävän ensiaskeleen syksyllä 2020. Pääsemme toimittamaan vuonna 2021 ABB:n kautta Northvolt Skellefteån akkutehtaalle kuusi isoa teräsrunkoista laitetilaa, jotka referenssinä luovat hyvän pohjan viennin kasvattamiseen tulevaisuudessa.