Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75310

Hankkeen nimi: E-Fatbike investointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.9.2019 ja päättyy 1.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATTI CROSS-COUNTRY SKI SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1457971-1

Jakeluosoite: Opistontie 3

Puhelinnumero: 0400 0580060

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.vuokattiskiservice.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liljeroos Roni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: roni.liljeroos(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 0580060

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkoitus hankkia yrityksen vuokrakalustoon 10 kappaletta sähköavustimella varustettuja fatbikeja. Tämä mahdollistaa ohjattujen maastopyöräretkien järjestämisen koska eri tasoiset kuljettajat voivat ajaa samaa vauhtia. Investointi tuo kasvua kesäajalle sekä parantaa palveluvalikoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 210

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 022

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 210

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 022

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Opistontie 3 C 9

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Pitkällä aikavälillä nostaa lajin kiinnostavuutta ja se näkyy kaikkien vastaavaa palvelua tarjoavien yritysten liikevaihdossa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei ole oleellinen osa hanketta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ely-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksen ansioista hankimme 10kpl sähköpyöriä vuokrauskäyttöön. Sähköpyörien kysyntä on kasvanut ja näin ollen pyörien vuokraustoiminta lisääntynyt.