Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75536

Hankkeen nimi: Företagsutveckling

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.2.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MMI COMPANY AB OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2955832-3

Jakeluosoite: Lahdenperäntie 5

Puhelinnumero: 0505597198

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://mmicompany.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sundelin Håkan

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: MMI Company Ab Oy

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hakan.sundelin(at)mmicompany.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505597198

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Utveckling av MMI Company Ab OY:s verksamhetssystem Investeringar Utveckling av ny teknologi och nya innovativa processer

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 83 408

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 408

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lahdenperävägen 5

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Projektet är könsperspekticvt netral
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektet är könsperspekticvt netral
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektet är könsperspekticvt netral

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Återanvändning
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 3
Återanvändning
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 3
Återanvändning
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Återanvändning
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Samarbete och samverkan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Återanvändning
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Dammfrittutrymme
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Miljöcertifiering

9 Loppuraportin tiivistelmä

Steg 1 i ISO 9001, 14001 och 45001 har genomförts. Vi kan nu ta på oss stora injiceringsprojekt. Vi håller på att installera ny teknik för att kunna tillgodose våra kunder med produkter med betydligt kortare leveranstid.