Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75579

Hankkeen nimi: Vaaran Aihkitalojen kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.5.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VAARAN AIHKITALOT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0586709-2

Jakeluosoite: Viiantie

Puhelinnumero: +358 40 544 0885

Postinumero: 95300

Postitoimipaikka: TERVOLA

WWW-osoite: www.aihkitalot.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vaara Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vaara(at)aihkitalot.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 395 052

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitus on kehittää massiivihirsituotetta ja hirrenkuivausta siten, että perinteinen hirren laskeutuminen saadaan kokonaan pois joilloin jatkorakentamiseen ei tarvitse perinteistä hirsimiestaitoa. Samalla kehitetään myös tuote, jossa hiilijalanjälki sekä hiilikädenjälki on aivan maailman huippua. Tähän tarkoitukseen tarvitaan, tarkoitusta varten erikoissunnitellut tuotantotilat, viimeistä tekniikkaa edustavaa kuivaamoa ja lämpökeskus. Tuotantoon tarvittavista koneista osa on hankittu jo aiemmin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 483 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 483 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tervola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viiantie 70

Postinumero: 95300

Postitoimipaikka: TERVOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeellista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Syntyvät työpaikat tarjotaan kaikille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
tuote edustaa kestävää rakentamista ja tuotteessa on paras mahdollinen hiilijalan jälki
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
tuotannnossa tulee enempi lämpöenergiaa tuottavaa sivutuotetta, jota käytetään kuivaamiseen ja lämmittämiseen, sähkönkulutus on minimaalista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
hirsirakentaminen vähentää päästöjä ja toimii hiilinieluna ja rakennusten elinkaari on todella pitkä satoja vuosia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Pitkä elinkaari ja kierrätettävää puuta elinkaren jälkeen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 9
energiatuotannossa käytetään omaa puuraaka-ainetta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Tervolan mittakaavassa merkittävä investointi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 10
vähentää liikkumista ja logistiikkaa, kun laitokset ovat samalla tontilla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
egologinen asuminen ja erityisesti herkistyinen hyvinvointi kasvaa. Julkisten rakennusten toteuttaminen voidaan toteuttaa liimattomalla hirrellä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 7 8
Vaalii perinteistä rakennus kulttuuria
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-