Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75636

Hankkeen nimi: Käytöstä poistettujen muoviputkituotteiden hyödyntäminen uusina raaka-aineina ja tuotteina

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.10.2019 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KESKINEN RECYCLING OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2235244-5

Jakeluosoite: Ojennuksentie 18

Puhelinnumero: 0408301346

Postinumero: 34800

Postitoimipaikka: VIRRAT

WWW-osoite: www.kesrec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keskinen Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Teemu.Keskinen(at)kesrec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408301346

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Käytöstä poistetut muoviputket murskataan ja pestään kaivosalueella, kuljetetaan jatkojalostukseen kierrätystehtaalle jossa pesty rouhe jatkojalostetaan kierrätetyksi raaka-aineeksi. Osa raaka-aineesta käytetään omassa putkituotannossa ja tuotettu putki myydään takaisin kaivokselle, osa raaka-aineesta myydään muille muoviteollisuuden yrityksille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 449 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 429 386

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 449 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 429 386

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Malmitie 66

Postinumero: 88120

Postitoimipaikka: TUHKAKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Korvaa uuden neitseellisen muovi raaka-aineen käyttöä 70% kasteluletku tuotteen osalta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 0
Korvaa nykyisen ulkomailta ostetun ja kuljetetun kasteluletku tuotteen kotimaisella kierrätystuotteella.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Luotu täysin uusi kustannustehokas toimintamalli muoviputki jätteelle , jolle ei ole aiemmin ollut järkevää kierrätyskanavaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Luo sotkamoon sopimuskauden aikana noin 30 henkilötyövuotta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 0
Täysin uusi toimintamalli kaivosteollisuudessa syntyvän muovijätteen kierrättämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Käytöstä poistetut muoviputket murskataan ja pestään asiakkaan toimipisteellä käyttötarkoitukseen suunnitellulla ja rakennetulla linjastolla. Käsittelyn jälkeen materiaali kuljetetaan jatkojalostukseen kierrätystehtaalle. Kierrätystehtaalla materiaali jalostetaan oman tuotannon käyttöön sekä muoviteollisuudelle soveltuvaan muotoon.