Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75748

Hankkeen nimi: Tillbyggnad monteringshall KBP 5

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.12.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIINTEISTÖ OY KOKKOLAN BOAT PARK

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1708932-0

Jakeluosoite: Isokarintie 4

Puhelinnumero: 0503848697

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.sargoboats.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sarin Johannes

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Styrelseordf.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johannes(at)sarin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503848697

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Byggande av energisnål monteringshall vid Lahdenperä för att koncentrera produktionen av båtar till ett ställe i en ny modern hall och på det sättet minska på transportkostnader och utsläpp av co2 och göra produktionen mera flexibel.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 564 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 561 819

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 564 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 561 819

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokarintie 4

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 11, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sociala utrymmen beaktade också ur könsperspektiv
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lika möjlighet att anställa både män och kvinnor
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Berör inte detta projekt

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
minskad energiförbrukning, minskade transporter
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
minskad energiförbrukning, minskade transporter
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
All material för produktion koncentrerat på ett ställe och all material för snickeri koncentrerat på ett ställe. Detta kommer att minska spill pga att restbitar kan användas bättre, mindre lager och risk för att färskvaror som mål, lim och sådant blir gammalt.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 0
Solpaneler
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Bättre förutsättning för näringslivet i Karlebyregionen jämfört med produktion i länder med lägre lönenivå.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Minskade transportbehov av varor mellan våra produktionsenheter
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Byggandet av en mera energisnål monteringshall vid Lahdenperä blev färdigt enligt planerna och den har mindre värmekostnader samt transportbehoven mellan våra enheter har minskat.