Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75778

Hankkeen nimi: Älykaappijärjestelmä varastonhallintaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.1.2020 ja päättyy 31.7.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WS SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2759051-4

Jakeluosoite: Peräläntie 4

Puhelinnumero: 0504675792

Postinumero: 87250

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.wssoy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Uhlbäck Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)wssoy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504675792

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda yritykselle uutta liiketoimintaa korikorjaamoille suunnatun varastonhallintajärjestelmän avulla. Avainhenkilön avulla on tavoite selvittää vienti- ja kansainvälistymismahdollisuudet uudelle tuotteelle. Tavoitteena on myös selvittää, voidaanko kaappijärjestelmää hyödyntää liiketoiminnassa muilla aloilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 403

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 403

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Peräläntie 4

Postinumero: 87250

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää palkkaamalla henkilöitä osaamisen, ei sukupuolen perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuolesta johtuvaa syrjintää, ei se ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Pienentää maalaamotarvikkeiden hävikkiä ja samalla jätteiden määrää
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Materiaalin käytön kustannustehokkuus vähentää samalla päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Pienentää maalaamotarvikkeiden hävikkiä ja samalla jätteiden määrää
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Pienentää maalaamotarvikkeiden hävikkiä ja samalla jätteiden määrää
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 4
Pienentää maalaamotarvikkeiden hävikkiä ja samalla jätteiden määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Tehostaa eri sidosryhmien varastoiden hallintaa ja samalla parantaa koko toimitusketjun kustannustehokkuutta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Älykaappijärjestelmä varastonhallintaan. Hankkeessa luotiin yritykselle uutta liiketoimintaa korikorjaamoille- ja maalaamoille suunnatun varastonhallintajärjestelmän avulla. Hankkeessa selvitettiin vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uudelle tuotteelle sekä selvitettiin kaappijärjestelmän hyödyntämismahdollisuuksia liiketoiminnassa muilla aloilla.