Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75799

Hankkeen nimi: Kota Collectiven kansainvälistymisen kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.1.2020 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOTA KOLLEKTIIVI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2729147-7

Jakeluosoite: Koskikatu 49

Puhelinnumero: +358505824199

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.kotacollective.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hast Miikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miikkahast(at)kotacollective.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505824199

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeella parannetaan Kota Collectiven kansainvälistymisedellytyksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 42 940

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 386

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 42 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 386

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rovakatu 38 A 3

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei hankkeen päätavoitteita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei hankkeen päätavoitteita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei hankkeen päätavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Arvopohjaiset projektit, jotka tuovat kestävän kehityksen esille
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Arvopohjaiset projektit, jotka tuovat kestävän kehityksen esille
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Arvopohjaiset projektit, jotka tuovat kestävän kehityksen esille
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Arvopohjaiset projektit, jotka tuovat kestävän kehityksen esille
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Pyrimme käyttämään paikallisia konsultointipalveluita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Omien aineettomien tuotteiden ja palveuiden kehitys
Liikkuminen ja logistiikka -2 -2
Tavoiteltu kansainvälinen kasvu vaatii matkustamista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Pyrimme edistämään kestävää kehitystä projekteissamme
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Pyrimme edistämään kestävää kehitystä projekteissamme
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Pyrimme edistämään kestävää kehitystä projekteissamme
Kulttuuriympäristö 0 3
Pyrimme edistämään kestävää kehitystä projekteissamme
Ympäristöosaaminen 0 3
Pyrimme edistämään kestävää kehitystä projekteissamme

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämishankkeella parannettiin Kota Collectiven kansainvälistymisedellytyksiä. Hankkeen toimenpiteiden johdosta yrityksen kansainvälistymisedellytykset ja viennin mahdollisuudet kehittyivät merkittävästi.