Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75898

Hankkeen nimi: Hirsisorvi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.12.2019 ja päättyy 15.1.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY TIMBER FRAME LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0752424-5

Jakeluosoite: Kutomonkuja 2 A

Puhelinnumero: +358500467755

Postinumero: 30100

Postitoimipaikka: FORSSA

WWW-osoite: www.timberframe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyvärinen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.hyvarinen(at)timberframe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500467755

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi hirsisorvilinja lisäkapasiteettia varten

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 19 579

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 19 579

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PUUSEPÄNKATU

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei tarpeen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei tarpeen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei tarpeen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
hirsikehikoiden hiilineutraalisuus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
hirsikehikoiden hiilineutraalisuus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikuta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikuta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikuta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikuta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 9
lisää hakkeen lisääntymisen kautta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
lisää paikallista yritystoimintaa ja työllisyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikuta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikuta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
lisää paikallista hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikuta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikuta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikuta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikuta

9 Loppuraportin tiivistelmä

kehittämishankkeen puitteissa hankittiin uusi sorvi, jolla tavoitellaan merkittävästi suurempaa kapasiteettia