Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76206

Hankkeen nimi: ROLL TUBE 2021

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AP-TELA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0974477-8

Jakeluosoite: Kuljettajantie 2

Puhelinnumero: +358405578666

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.ap-tela.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Yrjänä Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.yrjana(at)stmv.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405578666

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää AP-Telan putkituotteiden valmistusprosessia ja parantaa koko valmistusketjun energiatehokkuutta sekä laatua vastaamaan markkinoiden vaatimuksia. Korkealaatuiset ja energiatehokkaasti valmistetut putkituotteet parantavat koko tuotantoketjun kilpailukykyä ja luovat edellytyksiä kasvulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 203 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 203 610

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuljettajantie 2

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toteutettava investointihanke ja oheiseen liittyvät henkilöstöresurssien lisäämistarpeet pohjautuvat työntekijän ammattitaitoon ei sukupuolinäkökulmaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ammattitaito ratkaisee
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on nostaa AP-Tela Oy:n tuotantokapasiteettia ja nostaa tämän myötä asikkaidemme palvelukyvykkyyttä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Energian käytön tehokkuuden parantaminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 0
Pienempi energiantarve per tuotettu yksikkö
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 9
Pienempi hiilijalanjälki
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Pienempi hiilijalanjälki
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Pienennetään hiilijalanjälkeä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 0
Hankinnat pyritään kohdentamaan paikallisille toimijoille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 10
Työviihtyvyyden parantuminen
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hankinnat paikallisesti mahdollisuuksien puitteissa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Työhyvinvointi
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Elineinoelämän monipuolisen rakenteen kehittyminen sekä että Suomen osalta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin putkituotteiden valmistusprosessia ja parannettiin koko valmistusketjun energiatehokkuutta sekä laatua vastaamaan markkinoiden vaatimuksia. Korkealaatuiset ja energiatehokkaasti valmistetut putkituotteet parantavat koko tuotantoketjun kilpailukykyä ja luovat edellytyksiä kasvulle