Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76261

Hankkeen nimi: Nordic Special Welding kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.2.2020 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NORDIC SPECIAL WELDING OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2773513-8

Jakeluosoite: Trullevintie 228

Puhelinnumero: 0409104077

Postinumero: 67300

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.specialwelding.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eskola Arttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen PJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arttueskola362(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0409104077

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nordic Special Welding kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 520

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 520

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koivistontie 4

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali. Syntyvissä työpaikoissa voi työskennellä kaikkien sukupuolien edustajat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali. Syntyvissä työpaikoissa voi työskennellä kaikkien sukupuolien edustajat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali. Syntyvissä työpaikoissa voi työskennellä kaikkien sukupuolien edustajat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Cleantech toimialaa palveleva toiminta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Cleantech toimialaa palveleva toiminta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 9
Cleantech toimialaa palveleva toiminta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Energiateollisuutta palveleva toiminta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Uusi paikallinen toiminta alueella suurteollisuuteen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Paikallinen palvelu vähentää liikkumisen hiilijalanjälkeä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Kevyemmät nykyteknologian laitteistot
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nordic Special Welding Oy:n kehittämishankkeessa parannettiin yrityksen liiketoimintaedellytyksiä ja mahdollistettiin tulevaisuuden kannattava kasvu. Hankeen toimenpiteet ovat kasvattaneet yhtiön liikevaihtoa ja mahdollistaneet lisähenkilöstön palkkaamisen.