Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76282

Hankkeen nimi: Elämystila Pyhäigloos

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PYHÄ IGLOOS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0808735-8

Jakeluosoite: Rivitie 6

Puhelinnumero: +358400691439

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

WWW-osoite: pyhaigloos.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Turkki Veli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: YRITTÄJÄ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.turkki(at)pyhaigloos.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400691439

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investoidaan uuuteen elämystilaan Pyhäigloosien viereen. Uusia tuotteita asiakkailla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 299

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 299

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kerontie 3

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksessä ei katsota sukupuoleen kun valitaan osaamisen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palkataan sukupuoleen katsomatta osaajia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolineutraalia toimintaa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Toiminta on kestävän matkailun mukaista ja yritys tähtää Green Key -stipendin saantiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Toiminta on kestävän matkailun mukaista ja yritys tähtää Green Key -stipendin saantiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 2
Toiminta on kestävän matkailun mukaista ja yritys tähtää Green Key -stipendin saantiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Toiminta on kestävän matkailun mukaista ja yritys tähtää Green Key -stipendin saantiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Toiminta on kestävän matkailun mukaista ja yritys tähtää Green Key -stipendin saantiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Lisää työpaikkoja ja alueen vetovoimaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Lisää työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Tasa-arvoista kohtelua ja henkilöstön valintaan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Tasa-arvoista kohtelua ja henkilöstön valintaan
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 3 3
Toiminta on kestävän matkailun mukaista ja yritys tähtää Green Key -stipendin saantiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke onnistui hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke satiin valmiiksi.