Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76299

Hankkeen nimi: Rockseri Oy:n kokonaisvaltainen kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.5.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ROCKSERI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2497397-4

Jakeluosoite: Kasarminkatu 8

Puhelinnumero: +358863324413

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.r-collection.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Norio Lilli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lilli.norio(at)r-collection.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405266595

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

R-Collectionista tulee kansainvälinen, innovatiivinen, läpinäkyvä, vastuullisempi ja asiakkaitaan uudella lailla palveleva brändi. Kaikki rajapinnat, jossa asiakas kohdataan, kehitetään paremmaksi ja joustavammaksi. Muutosten kautta tarkoituksena on hankkia uusia asiakkaita kansainvälisesti, sekä syventää kanta-asiakkaiden luottamusta brändiin kotimaassa. Lisäarvoa asiakkaille tuo niin kiertotalouden toimintamalliin siirtyminen, asiakaspalvelun kehittäminen, itse tuotteen kehittäminen, läpinäkyvyyden parantaminen aina tuotannon alkulähteiltä asti sekä painatus- ja brodeerausprosessien kehittäminen. Hanke toteutetaan asiantuntijoiden apua käyttäen, sekä uusilla laiteinvestoinneilla. R-Collectionille luodaan yhtenäinen, ajan hermoilla oleva ja vastuullinen toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 844

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 844

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kasarminkatu 8

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Suurin osa työntekijöistä on naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Suurin osa työntekijöistä on naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Suurin osa työntekijöistä on naisia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-