Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76351

Hankkeen nimi: Verkkokuntoutus ohjelma autismi kirjoon kuuluville

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.5.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARIS4AUTISM OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3106602-9

Jakeluosoite: Mäntytie 2 as 9

Puhelinnumero: +358 40 850 7709

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: KANNUS

WWW-osoite: https://Aris4Autism.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Cheour Katariina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Presidentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: drkatariina(at)protonmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408507709

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pyrkimyksenämme on tuottaa maailman ensimmäinen täysin automaattinen verkkokuntoutus ohjelma autismi kirjoon kuuluville sekä Suomalaisten että englantia äidinkielenään puhuvien lasten ja nuorten käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 82 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 894

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 82 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 894

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kynttiläkuja 16

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: KANNUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 17, joihin työllistyvät naiset 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuoli ei vaikuta mitenkään tarjoamiimme palveluihin tai työpaikkoihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei.Katso yllä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei. Päätavoiteemme on kuntoutuspalveluiden tarjoaminen varakkuudesta, tai sukupuolesta riippumatta.Me palkaamme tehtäviimme parhaat tekijät sukupuolesta, iästä, uskonnosta jne. riippumatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
sadat tuhannet saavat kuntoutusta jotka nyt ilman.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
ABA terapia ei enää vain rikkaiden ulottuvilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Katso yllä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aris4Autism Oy on saanut valmiiksi englannin kielisen tietokonesovelluksen, joka tähtää autismikirjoon kuuluvien lasten kuntoutukseen. Hanketta on ollut tekemässä hiukan vajaa 10 autismi asiantuntijaa ympäri maailman kuin myös ryhmä tietokonekoodaajia. Yhteistyö mahdollisti automatisoidun tietkonesovelluksen, jota voivat käyttää lapsen vanhemmat tai opettajat ilman kalliita asiantuntijoita, joskin Aris4Autism tarjoaa asiantuntijoiden opastusta mikäli perhe sitä tarvitsee tai toivoo.