Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76423

Hankkeen nimi: Next level oat

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.6.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MÖ FOODS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2835966-4

Jakeluosoite: Alaviirteentie 144

Puhelinnumero: +358400463723

Postinumero: 68240

Postitoimipaikka: LOHTAJA

WWW-osoite: www.mö.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukkola Annamari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annamari.jukkola(at)mofoods.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400463723

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään uusia kaurapohjaisia meijerituotteita kuluttajalähtöisellä tavalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 661

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 123 661

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 123 661

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 123 661

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alaviirteentie 144

Postinumero: 68240

Postitoimipaikka: ALA-VIIRRE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty erikseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei erikseen huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Kestävät raaka-aineet ja kulutus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Kestävät raaka-aineet ja kulutus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Maaperän köyhtymisen estäminen monipuolistamalla ruokakultuuria
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 2
Kompensoitu tuotanto, vähähiiliset tuotteet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 1
Kestävät raaka-aineet ja kulutus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Hävikki pienenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 1
Työpaikkojen määrä + infra
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Osaaminen, IPR
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Infra
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 1
Kasvipohjaisuus
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 3 2
Ruokakulttuurin monipuolistaminen
Ympäristöosaaminen 2 1
Vastuullisuuden esilletuominen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankeessa kehitettiin uusia kaurapohjaisia tuotteita sekä investoitiin niiden tuotannollistamiseen vaadittavia laitteita.