Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76507

Hankkeen nimi: Kotimaisen kosmetiikka ja hygienia tuotteen kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.6.2020 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SWEET FEMI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3141800-4

Jakeluosoite: Pitkänsillankatu 20 B 2

Puhelinnumero: 0445184395

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.femi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Spirit Marina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marina.spirit(at)hotmail.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445184395

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanken tavoitteena on kehittää kotimainen, kotimaisesta raaka-ainesta valmistettu karvojenpoistoon käytettävä sokerointi massa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 26 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 277

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 26 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 277

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pitkänsillankatu 20 B 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
-Hanke tukee naisvaltaista alaa, myös asiakaskunta naisvaltaista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-Hanke tukee naisvaltaista alaa, myös asiakaskunta naisvaltaista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-Hankkeen päätavoite on kotimaisen sokerointimassan kehittäminen. Tasaarvonäkökulma on kuitenkin huomioitus siten, että hanke tukee naisvaltaisen alan toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Sokerointi massan raaka-aine on uusiuttuva ja kotimainen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sweet Femi Oy on kauneushoitoalan yritys, jolla on kaksi kauneushoitola. Yritys tekee vuosittain tuhansia kauneushoitoja, josta 60% on karvojenpoisto sokerimassalla. Yritys on lähtenyt liikkeelle kehittämällö sokerointimassa. Hanken avulla yritys on kehittänyt kokonaiset vartalohoitosarjan. Hankessa on tehty tuotteiden formulointi, tuotteiden kehitys sekä testaukset jotka mahdollistivat tuotteiden pääsyä markkinoille. Tavoitteena oli kehittää sokerointimassaa, käyttäen Tyrni marjaa. Hankkeessä selvitettiin raaka-aineiden saattavuus sekä niiden vaikutus ihossa.