Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76664

Hankkeen nimi: Demo-mollavarasto

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.11.2020 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY MESMEC AB

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0773006-5

Jakeluosoite: Mottisenkatu 3

Puhelinnumero: +358 207 280 680

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.mesmec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylikotila Reetta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reetta.ylikotila(at)mesmec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 852 269

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

200 litran ruostumattomien allasvaunujen (mollien) automaattikorkeavarasto elintarviketeollisuudelle. Pääasiassa liha- ja kalajalostamoille ympäri maailmaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 820

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 72 820

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 72 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 72 820

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mottisenkatu 3

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vielä vaikutusta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta tullaan vahvasti huomioimaan tasa-arvoisuutta, koska tuotekehitys ja dokumentaatioon liittyvissä tehtävissä sekä valmistuksessa on tunnistettu, että eri sukupuolet pystyvät suorittamaan kyseiset tehtävät.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 10
Energiasäästön kautta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Huomattavasti vähemmän tuotantotilaa vievä ratkaisu
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Ruokahävikki pienenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Automatisointi aste kasvaa merkittävästi, tuotanto tehostuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
?
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Ergonomia paranee tuntuvasti ja logistiikka tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Ergonomia=sairaspoissaolot pienenee
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Yhteensä 210kg painavan mollavaunun käsin liikuttelu vähenee
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oy Mesmec Ab valmisti demo-laitteen uusimmasta tuotteestaan BinStackerista eli jopa 1000 mollavaunun korkeavarastosta. Tätä ja yrityksen toista päätuotetta levypakastinta esiteltiin alan tärkeimmillä messuilla IFFAssa Frankfurtissa toukokuussa 2022. Tuotteet ja yritys saivat valtavasti kiinnostusta ja yrityksen vienti on kasvanut koronan jälkeen satoja prosentteja.