Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76680

Hankkeen nimi: IDclad

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLA LCC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1888322-7

Jakeluosoite: Ahjokuja 8

Puhelinnumero: 0442626860

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lcc.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heiskanen Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.heiskanen(at)lcc.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442626860

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa investoidaan moderniin tehokkaaseen sisäpuoliseen laserpinnoitustyökaluun. Työkalulla voidaan pinnoittaa aiempaa laajempi kirjo komponentteja kustannustehokkaasti. Pinnoitettavien komponenttien elinkaari kasvaa ja siten neitseellisten raaka-aineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt ilmaan vähänevät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 536

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 536

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahjokuja 8

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolinäkökulmasta neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Toiminnan muutos säästää luonnonvaroja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 4
Toiminta muuttuu vähähiilisemmäksi
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Co2-päästöt vähenevät
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Laajentunut tuotantomahdollisuus hyödyntää myös alihankkijoitamme
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 3
Työkalu on helpompi asettaa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuoli- & rotunäkökulmasta neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa investoitiin moderniin tehokkaaseen sisäpuoliseen laserpinnoitustyökaluun. Hankitulla työkalulla voidaan pinnoittaa aiempaa laajempi kirjo komponentteja kustannustehokkaasti. Pinnoitettavien komponenttien elinkaari kasvaa ja siten neitseellisten raaka-aineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt ilmaan vähänevät.