Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76795

Hankkeen nimi: Plaze

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.12.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MARKETING & COMMUNICATION GROUP MARCO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2869073-6

Jakeluosoite: Meriharakantie 4

Puhelinnumero: 0400755287

Postinumero: 67200

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.marcogroup.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Witting Minna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.witting(at)marcogroup.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400755287

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Plaze kehittää ja rakentaa tapahtuma-alalle uutta digitaalista palvelua kattamaan koko tapahtumaprosessin suunnittelusta toteutukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Meriharakantie 4

Postinumero: 67200

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeelle ei ole merkitystä tästä analyysistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tehtäviin valitaan parhaiten sopivat henkilöt.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tehtäviin valitaan parhaiten sopivat henkilöt.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Autolla ajot ja muut turhat liikkumiset jää pois. Myös paperitulosteita vähemmän oleellisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Autolla ajot ja muut turhat liikkumiset jää pois. Myös paperitulosteita vähemmän oleellisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Autolla ajot ja muut turhat liikkumiset jää pois. Myös paperitulosteita vähemmän oleellisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Autolla ajot ja muut turhat liikkumiset jää pois. Myös paperitulosteita vähemmän oleellisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Toiminnan tehostaminen kokonaisuudessaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Huomioidaan mm. sähkösopimuksissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Asiakkaiden kannattavuus nousee palvelun myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Toiminnan ohjaus digitaaliseksi
Liikkuminen ja logistiikka 6 4
Liikkuminen autolla vähenee merkittävästi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työprosessien tehostaminen helpottaa ihmisten arkea
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Valitsemme työtehtäviin niihin sopivat parhaat henkilöt.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Digitalisaation myötä ei ole merkitystä missä eritoimijat sijaitsevat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Marketing & Communication Group Marco Oy on Plaze hankkeessa suunnitellut ja toteuttanut tapahtumamarkkinointialalle uuden suunnittelu- ja projektinhallintaohjelmiston, jonka käyttö soveltuu julkishallinnon organisaatioista yksityisiin yrityksiin. Ohjelmistolla sujuu vaivattomasti live-, virtuaali- ja hybriditapahtumien suunnittelu. Ohjelmiston elementit tukevat ja ohjaavat tapahtuman kokonaisprosessia ja tarjoavat myös ratkaisuehdotuksia sisällönsuunnitteluun. Hankkeen aikana löydettiin useita haastavia, riskialttiita ja työläitä tapahtumaprojektin suunnittelupisteitä, joihin kehitettiin ohjelmiston avulla tehokkaat ja työtä nopeuttavat ratkaisumallit.