Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76829

Hankkeen nimi: A21 In Controller

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MUOVIITALA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0994106-9

Jakeluosoite: Porasentie 911

Puhelinnumero: 0400124566

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

WWW-osoite: www.muoviitala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Viitala Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.viitala(at)muoviitala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400124566

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uuden narut sisään kelaavan Sälekaihdin käyttölaitteen kehittäminen. Kehittämistyössä huomioidaan eritoten luotettavuutta ja käytettävyyden helppoutta, sekä turvallisuutta loppukäyttäjälle. Lisäksi kehitystyössä suunnitellaan estetiikkaa ja muotoilua. Kehittämistyössä hyödynnetään myös yrityksen kokemuksia vastaavien tuotteiden kehittämisestä ja tuotannosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 63 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 789

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 63 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 789

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Porasentie 911

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: PERHO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikutusta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei vaikutusta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolinäkökulmasta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Valmistetaan ja kehitetään tuote oikeilla raaka-aineilla siten että tuotteella on pitkä käyttö-ikä ja kestävyys.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Muotit kehitellään siten että lopputuotteesta syntyvä jäte rouhitaan 100% heti uudelleen kiertoon ja siitä valmistuu uusia tuotteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
lopputuotteesta syntyvä jäte rouhitaan heti uudelleen kiertoon ja siitä valmistuu uusia tuotteita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Työpaikkojen lisääntyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Isommat toimitus erät harventaa logistiikan jakelu tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Työpaikkojen lisääntyminen luo hyvinvointia. Tuotteen loppukäyttäjälle hyvä ja kestävä tuote.
Tasa-arvon edistäminen 1 0
Tuotteen lisääntyvä menekki tuo Kokoonpanotöitä ja ne työt sopivat kaikille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uuden narut sisään kelaavan Sälekaihdin käyttölaitteen kehittäminen ja muottien valmistaminen. Kehittämistyössä huomioitiin eritoten luotettavuutta ja käytettävyyden helppoutta, sekä turvallisuutta loppukäyttäjälle. Lisäksi kehitystyössä suunniteltiin estetiikkaa ja muotoilua. Kehittämistyössä hyödynnettiin myös yrityksen kokemuksia vastaavien tuotteiden kehittämisestä ja tuotannosta. Tuloksena saimme edellä mainitun käyttömekanismin uudelle tasolle. Hanke sisälsi myös laitehankintoja, joilla voidaan kasvan tuotannon myötä palvella tehokkaasti asiakkaita ja niiden tarpeita.