Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76971

Hankkeen nimi: Hotelli Kultakero

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.4.2021 ja päättyy 1.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PYHÄTUNTURI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0726785-9

Jakeluosoite: Rukatunturintie 9

Puhelinnumero: +358400895987

Postinumero: 93830

Postitoimipaikka: RUKATUNTURI

WWW-osoite: www.pyha.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aho Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.aho(at)ruka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400895987

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella toteutetaan korkeatasoinen, puurakenteinen hotellirakennus Pyhän ytimeen. Kultakeroon syntyy 28 hotellihuonetta ja n. 400 m2 myymälä - ja vuokraamotilat. Samaan kiinteistöön toteutetaan 14 myytävää vuokravelvoitteellista huoneistoa, joihin ei haeta investointitukea. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 10 miljoonaa euroa. Hanke toteuttaa Pyhän Ecosign Masterplan suunnitelmaa ja käynnistää Pyhän hotellialueen ns. Tunturikylän rakentumisen. Hanke on hiilinegatiivinen, sillä rakennuksen puurunko sitoo hiilidioksidia 4 kertaa Pyhätunturi Oy:n vuosipäästöjen verran, eli n. 800 tonnia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 058 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 058 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 058 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 058 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kultakeronkatu 21

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei katsota tarpeelliseksi hankkeen luonteen vuoksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei katsota tarpeelliseksi hankkeen luonteen vuoksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
matkailutoimialalla sukupuolesta riippumatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Edistää puurakentamista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Lumetusta tehostamalla vastataan ilmastonmuutoksen riskeihin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 6
Keskitetään rakentamista Ecosign suunnitelman mukaisesti säästäen ympäröivä luonto
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 0
Puurunko sitoo yksin 800 000 kg hiilidioksidia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Ei suoraa vaikutusta, välillisesti keskitetty rakentaminen säästää myös suojelukohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Puurakentaminen vähentää syntyvää jätettä työmaan aikana.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Kohde liitetään biokaukolämpöön, on erittäin energiatehokas (luokka B) ja materiaalina on uusiutuva puu. Kohteessa tullaan käyttämään vain ekosähköä Pyhän ympäristöohjelman mukaisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hotelli on Pyhän matkailualueen sydän, jonka kehittäminen vahvistaa koko paikallista elinkeinorakennetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Edistää autottomuutta matkailukeskuksessa, tuodaan lisäpalveluita Pyhän ytimeen kävelyetäisyydelle (ml. ruokakauppa).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 3
Kohteessa käytetään 1. kertaa Pyhällä jäteveden lämmöntalteenottoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella toteutettiin korkeatasoinen, puurakenteinen hotelli Kultakero Pyhän ytimeen. Kultakeroon syntyi 28 hotellihuonetta ja uudet myymälä- ja vuokraamotilat. Samaan kiinteistöön toteutettiin 14 myytävää vuokravelvoitteellista Ski-Inn huoneistoa, joihin ei haettu investointitukea. Hanke toteuttaa Pyhän Ecosign Masterplan suunnitelmaa ja käynnisti Pyhän Tunturikylän rakentumisen. Jo rakentamisen aikana käynnistynyt Kultakero II-vaihe valmistuu 2023 jouluun nostaen Kultakeron kokonaisinvestoinnin yli 20 meuron. Uusia korkeatasoisia petejä syntyy yhteensä 400 nostaen Pyhän kansainvälisesti kiinnostavaan kokoluokkaan. Kultakerot toteutettiin täysin puurakenteisina katutasosta ylöspäin. Kultakeron I vaiheen puurunko sitoo hiilidioksidia yhteensä n. 800 tonnia eli 4 kertaa Pyhätunturi Oy:n vuosipäästöjen verran. Vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys on ollut koko hankkeen kantava teema. Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta n. 3 kuukauden myöhästymistä sekä rakennuskustannusten merkittävää ylittymistä. Pääsyyt molempiin poikkeamiin olivat Venäjän aloittaman hyökkäyssota Ukrainaan sekä rakennusaikana edelleen vaikuttanut koronaepidemia.