Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77132

Hankkeen nimi: Maritime and Sandstorm 2025

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.4.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ALUPRO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2055501-1

Jakeluosoite: Pakkasraitti 14

Puhelinnumero: +358503136600

Postinumero: 04360

Postitoimipaikka: TUUSULA

WWW-osoite: www.alupro.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salo Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Bus. Development

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.salo(at)alupro.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400345827

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maritime and Sandstorm 2025 hankkeen perustana on koronan aiheuttamien vaikutusten minimointi sekä Alupron omistajien ja hallituksen asettamat tavoitteet liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi seuraavien vuosien aikana. Alupro hakee tulevaisuudessa kannattavaa kasvua erityisesti vientimarkkinoilta. Tavoitteena on, että vuonna 2026 liikevaihdosta 50% tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Merkittävän liikevaihdon ja kansainvälisen kasvun aikaansaamiseksi Alupron tulee merkittävästi, kehittää kaikkia liiketoimintaan liittyviä osa-alueita, luoda ehkä täysin uusia tuotteita ja laajentaa kansainvälisten markkinoiden määrää. Näiden kaikkien kehitysasioitatoteutetaan Maritime and Sandstorm 2025 hankkeessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 354

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 354

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Tuusula

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pakkasraitti 14

Postinumero: 04360

Postitoimipaikka: TUUSULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolten tasa-arvoisuus on meille itsestäänselvyys ja osa arvojamme.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvoisuus on meille itsestäänselvyys ja osa arvojamme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvoisuus on meille itsestäänselvyys ja osa arvojamme. Se ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Raaka-aineet ovat 100% kierrätettäviä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Olemme tarjonneet tuotantorakennuksen kattoa aurinkoenergian tuottamiseksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Monikulttuurisuuden tukeminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maritime and Sandstorm 2025 hankkeen perustana oli koronan aiheuttamien vaikutusten minimointi sekä Alupron omistajien ja hallituksen asettamat tavoitteet liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi seuraavien vuosien aikana. Merkittävän liikevaihdon ja kansainvälisen kasvun aikaansaamiseksi Alupro on kehittänyt merkittävästi kaikkia liiketoimintaan liittyviä osa-alueita, luonut uusia tuotteita ja laajentanut kansainvälisten markkinoiden määrää. Näiden kaikkien kehitysasioiden toteuttamiseen tarvittavia toimenpiteitä, toimintatapojen muutoksia ja innovatiivisia kokeiluja toteutettiin Maritime and Sandstorm 2025 hankkeessa.