Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77159

Hankkeen nimi: Package development

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.3.2021 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WILD ABOUT LAPLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2931080-3

Jakeluosoite: Valtakatu 2 A 5

Puhelinnumero: 0405688570

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: https://wildaboutlapland.com/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Turner Theodore

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: wildaboutlapland(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405688570

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

The aim of the project is to create a new market area of the business which aims at 2 completely new markets using a concept in the tourism industry in Lapland.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 9 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 100

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 9 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 100

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valtakatu 2 A 5

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
We cannot forecast who will be booking the trips. If it is a group of men on a longer trip, we would not wish to put a woman on the tour.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
As the activities are designed for everyone, including the disabled
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
The project has nothing to do with gender equality, it is about development the tourism sector.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 3
Our tours are in the natural environment
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 5
By educating our guests. we will also use renewable diesel.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -2 2
At first we would need to purchase more goods etc and travel a lot to finalise development. But after a while, this can be offset using our stf skills
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 6 8
yes, we will do this.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Yes
Kulttuuriympäristö 7 4
we will be teaching our guests about the culture
Ympäristöosaaminen 9 9
Expert guides

9 Loppuraportin tiivistelmä

Same as on last application