Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77161

Hankkeen nimi: Jávri Wilderness Cabin

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.5.2020 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JALGADAS OY

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2542843-3

Jakeluosoite: Tievapolku 9

Puhelinnumero: 0405020409

Postinumero: 99830

Postitoimipaikka: SAARISELKÄ

WWW-osoite: javri.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mehtäjärvi Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hotel(at)javri.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405020409

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitetään liiketoimintaa laadukkaiden elämyspalveluiden tuottamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 136 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 402

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 136 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 402

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Inari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viskitie 14 ja Tievapolku 9

Postinumero: 99830

Postitoimipaikka: SAARISELKÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksen henkilökunnasta on enemmistö on naisia. Yrityksessämme ei ole mitään työtehtäviä, jotka olisivat sukupuolissidonnaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Jávri korostaa toiminnassaan skandinaavisuutta, tasa-arvoa ja eettisyyttä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Aktiviteettien ohjaamisessa oppaiden on oltava moniosaajia. Työnkuvat ja toimet vaihtelevat sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Maalämpö ja sähköauto
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Maalämpö ja sähköauto
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
Käytämme merkittyjä retkeilyreittejä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Maalämpö ja sähköauto
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Puurakenteet ja kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Maalämpö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Kalastajien ja metsästäjien tuotteiden ostaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Paikallinen yritys
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Lyhyet etäisyydet Jávrin ja wilderness cabinin välillä. Siirtyminen kävellen, lumikengillä tai hiihtäen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Tuotamme hyvää oloa vieraillemme ja henkilökunnalle.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Sukupuolella ei ole merkitystä työntekijöitä palkatessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Esteettömyys on otettu huomioon
Kulttuuriympäristö 2 2
Elämme sopusoinnussa pohjoisen kulttuurin ja saamelaiskulttuurin alueella.
Ympäristöosaaminen 2 2
Luonnonmukainen rakentäminen ja egologiset arvot on meidän vieraillemme tärkeitä. Jávri noudattaa näitä arvoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jávri Wilderness Cabin hankkeen päätavoitteena oli privaatin elämyskeskuksen konseptointi ja rakentaminen hotelli Jávrin ja Saariselän välittömään läheisyyteen. Hankkeessa toteutettiin Jávri Wilderness Cabinin huoltorakennuksen rakentaminen ja Jávrin luontoaktiviteettien toimintaympäristön kehittäminen sekä kilpailukyvyn ja kansainvälistymisedellytysten parantaminen. Hankkeessa kehitettiin myös uusia privaatteja luontoaktiviteettejä Jávrin kansainvälisille asiakkaille. Hankkeen tuloksena Jávri Wilderness Cabin huoltorakennuksen rakentaminen onnistui hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Huoltorakennuksessa on keittiö, WC:tä ja aktiviteettivälinehuone. Rakennus on toimiva, ekologinen ja energiaa säästävä ja siinä on oma jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Rakennuksen sijainti, luo suojaisen ja yksityisen aktiviteettialueen. Luontoaktiviteeteille asetetut vaatimukset, turvallisuus ja viihtyvyys kohentui. Jávri Wilderness Cabinin alueesta tuli vetovoimainen viihtymispaikka, minne asiakkaat halusivat palata useita kertoja lomansa aikana. Talvikaudella 2021-2022 Jávri Wilderness Cabin oli jo vakiinnuttanut paikkansa Jávrin toiminnassa ja sen käyttö tulee lisääntymään seuraavien vuosien aikana.