Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77188

Hankkeen nimi: Biomassojen käsittelyn ja superkasvualustan palvelumalli

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.2.2021 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN BIOKIERTOTUOTE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2765039-6

Jakeluosoite: Kerttulantie 16A18

Puhelinnumero: +358405405410

Postinumero: 21200

Postitoimipaikka: RAISIO

WWW-osoite: www.biokiertotuote.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuokka Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talous

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: prkuokka(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405405410

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen Biokiertotuote Oy rakentaa uudentyyppisen, kokonaisvaltaisen palvelumallin biomassojen luonnonmukaiseen käsittelyyn ja superkasvualustan valmistamiseen patentoimansa menetelmän avulla. Malli perustuu uudentyyppiseen ProBIO Tech® -mikrobiseokseen, uuteen ja helposti käytettävään ja helposti skaalattavaan ja liikuteltavaan sekoitusteknologiaan (KiTa1000) sekä alalla uuden tyyppiseen ja asiakasystävälliseen liiketoimintakonseptiin. Tämä mahdollistaa myös alustataloudelle tehokkaan ja taloudellisen pohjan alkuvaiheessa Kaustisen seutukunnan alueelle. Nämä elementit mahdollistavat pidemmällä aikavälillä asiakkaille helpon, joustavan ja kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden, niin pienemmissä kuin myös isommissa kohteissa kotimaassa ja ulkomailla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 917

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 917

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Parkkikoskentie 58

Postinumero: 69410

Postitoimipaikka: SYKÄRÄINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei vaikuttane kasvualustan parantamiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakkaat, toimittajat ja työntekijät arvioidaan tasa-arvoisesti kompetensseihin perustuen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo on yrityksemme arvo, ja sinänsä on osa kaikkea toimintaamme.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Tukee luonnonvarojen käyttöä (ennennäkemättömällä tavalla)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Jätteiden kierrätys kehitetyin menetelmin vähentää täysin ilmastomuutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Terveet, hyvälaatuiset kasvutuotteet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Tehostaa vedenkäyttöä ja palauttaa kasvualustan elinvoiman.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Käytettävissä kaikissa Natura kohteissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Biojakeiden täysi hyödynnettävyys käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Tuotannossa käytetään vain uusiutuvaa energiaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tukee täydellisesti luomuviljelyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Palvelumalli on kustannustehokas asiakkaalle.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Menetelmä vie käsittelyn lähelle raaka-ainetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Terveet kasvutuotteet, terveet tuotteiden käyttäjät.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvo on osa arvojamme, projektin kannalta vaikutus on neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Tukee täysin kasvualustan parannusta ja biojakeiden käyttöä kaikkialla mihin menetelmä on vietävissä.
Kulttuuriympäristö 10 10
Parhaiden käytäntöjen vienti parantaa kulttuuriympäristöä kaikkialla.
Ympäristöosaaminen 10 10
Tukee täysin ympäristöosaamisen kehittämistä kaikkialla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomen Biokiertotuote Oy:n kehityshanke Biomassojen ja superkasvualustan kehityksestä toteutti biomassojen käsittelyteknologian teknisen laitekehityksen ja CE merkinnän, ProBioTech mikrobiseoksen analyysin mahdollistaen kotimaisen avainlippumerkkituotteen kehityksen ja liiketoimintamallin kehityksen erilaisten biomassojen hyödyntämiseksi eri asiakasryhmissä. Kehityksen perusteella yhtiö luo päivitetyn liiketoimintasuunnitelman, uuden markkinointi ja myyntisuunnitelman ja voi alkaa laajentaa liiketoimintaansa ja suunnitella menetelmän ja tuotteiden vientiä valittaville markkinoille.