Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77192

Hankkeen nimi: happyfood&people Oy:n liiketoiminnan kehittämishanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.3.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HAPPYFOOD&PEOPLE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2950415-7

Jakeluosoite: Itäinen Kirkkokatu 14

Puhelinnumero: +358443261786

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.happyfoodandpeople.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jalma Nanne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Myyntijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: happyfoodandpeople(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 326 1786

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

happyfood&people Oy:n liiketoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on toteuttaa tuotekehitystoimenpiteitä, kartoittaa valmistajia ja kehittää yhteistyötä valmistajayritysten kanssa, kehittää yrityksen brändiä ja kartoittaa vientimarkkinoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 380

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 21 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 670

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Itäinen Kirkkokatu 14

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole oleellinen tässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole oleellinen tässä hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole oleellinen tässä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Kasvipohjaisten raaka-aineiden käytön lisääntyminen. Valmistus ostetaan jo olemassa olevilta toimijoilta, lisää tehokkuuttaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Kasvipohjaisten raaka-aineiden käytön lisääntyminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Uusien raaka-aineiden käyttöönotto
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Kasvipohjaisten raaka-aineiden käytön lisääntyminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Monipuolistamme paikallista elinkeinorakennetta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hyödynnämme olemassa olevia jakelukanavia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

happyfoof&people Oy:n liiketoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää nykyistä laajempia tuotekokonaisuuksia vähittäiskaupan ja Horeca-sektorin asiakkaille. Lisäksi hankkeessa pyrittiin kehittämään yrityksen brändiä sekä selvittämään vientimarkkinoiden mahdollisuuksia. Hankkeen pääasiallinen tulos oli uusien tuotteiden, sekä brändin kehittäminen.