Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77219

Hankkeen nimi: Lasr puhdistus laitteisto

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.4.2021 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HEAVYINSTALL OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2590586-9

Jakeluosoite: Mannerheiminaukio 5

Puhelinnumero: 0400470215

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: heavyinstall.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Autio Jan

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jan.autio(at)heavyinstall.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400470215

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laserpuhdistus on luotettavaa, nopeaa, energiaa ja materiaalia säästävää tekniikkaa, jota käytetään pintojen puhdistuksessa. Ruoste, pinnoitteet, maali, öljyt ja monet muut ei-toivotut materiaalit voidaan poistaa nopeasti ja tehokkaasti erilaisista ja muotoisista materiaaleista (kuten metallit, tiilet, veistokset, puu, hiili tai jopa nahka). Prosessin aikana ei kuluteta hankaavia aineita tai kemiallisia yhdisteitä, mikä tekee tästä tekniikasta käyttäjäystävällisen ja ympäristöystävällisen. Laserpuhdistustekniikka on luotettava tekniikka jopa yli 2mm paksujen kerrostumien puhdistamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 650

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 650

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vasarakuja 1, halli 8

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Laitteiston käyttöön voidaan kouluttaa kumpi sukupuoli tahansa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
katso edellinen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Energian käyttö vähenee hiekkapuhalluksessa nollaan, hiekkapuhallus vie paljon energiaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Kemikaalien käyttö vähenee huomattavasti, välillisesti kohdistuu ilmastoon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hionta, metalli, hiekkapöly vähenee 80 %
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Mahdollisuus käyttää tuulisähköä laitteessa, kulutus max.0,60 s/tunti
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Paremmat työolosuhteet.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole ongelmaa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

ROD Laser on uuden sukupolven helposti siirrettävä teollisuuden puhdistuskone. Se on varustettu erityisellä kuituresonaattorilla, joka mahdollistaa puhdistamisen vahingoittamatta pintaa. ROD Laser soveltuu monenlaisten materiaalien, kuten metallien (ruosteen, rasvan, maalin jne. puhdistus), mutta myös muurausten puhdistukseen.