Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77244

Hankkeen nimi: Energiamarkkinan digitaalisten palveluiden kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2021 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LÄMPÖPARTIO OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2436191-9

Jakeluosoite: Lekatie 6

Puhelinnumero: +358409600604

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lampopartio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kivioja Katri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.kivioja(at)lampopartio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406858954

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemiasta muuttuneeseen energiamarkkinaan vastaaminen. Uudistuminen ja kehittyminen digitaalisten palveluiden kehittämisellä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 281

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 159 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 281

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lekatie 6

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioitu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Perinteisesti ala on ollut miehinen, mutta uudella asiakaslähtöisyydellä energiatietoitoisuutta pyritään tuomaan kaikille asiakkaille sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yksi hankkeen keskeinen teema on asiakkaan keskiöön tuominen (kotitalouden molemmat osapuolet ovat energiahankepäätöksissä mukana.)

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Uusiutuvan energian toimiala
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 7
Uusiutuvan energian toimiala
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 6
Uusiutuvan energian toimiala
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 8
Uusiutuvan energian toimiala
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 6
Uusiutuvan energian toimiala
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Uusiutuvan energian toimiala
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Uusiutuvan energian toimiala
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Uusiutuvan energian toimiala
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Uusiutuvan energian toimiala
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Uusiutuvan energian toimiala
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Uusiutuvan energian toimiala
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Uusiutuvan energian toimiala
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Uusiutuvan energian toimiala
Kulttuuriympäristö 7 6
Uusiutuvan energian toimiala
Ympäristöosaaminen 7 7
Uusiutuvan energian toimiala

9 Loppuraportin tiivistelmä

Menestyksekäs toiminnan uudistaminen digitaalisten energiamarkkinoiden palveluiden kehittämisellä vastauksena koronapandemian tuomaan markkinamuutokseen.