Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77247

Hankkeen nimi: Mobiilisovellus hoitotyöhön

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.2.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INMEDI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2545656-5

Jakeluosoite: Kvartsikatu 2 A 4

Puhelinnumero: +358503829092

Postinumero: 65300

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: www.inmedi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hietala Hennamari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hennamari.hietala(at)inmedi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503829092

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitämme sovelluksen tukemaan ja helpottamaan hoitajia hoitotoimenpiteiden teossa sekä parantamaan potilasturvallisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 98 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 98 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 670

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kvartsikatu 2 A 4

Postinumero: 65300

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tarkoitus on työllistää henkilöitä ja helpottaa heidän työarkeaan sukupuoleen katsomatta. Hoiva-ala on perinteisesti naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toteuttaa paras osaaja sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hoitajien ammattitaitoa pyritään lisäämään sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Digitalisoituminen lisää ympäristöystävällisyyttä. Hyvin suunniteltu työ vähentää merkittävästi hoitotarvikkeiden käyttöä. Sovelluksen tarkoituksena on opastaa hoitotarvikkeiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Paperin ja muiden tarvikkeiden käyttötarve pienenee sovelluksen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Hoitaja ottaa mukaansa juuri oikeat tarvikkeet ja materiaalit, koska se ohjeistetaan ohjevideoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
InMedi pyrkii suosimaan uusiutuvia energianlähteitä sähkösopimusta valitessaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Uusi tuote, joka soveltuu hoitoalalle niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Täysin aineeton tuote/palvelu
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Liikkumisen tarve vähenee, koska sovelluksen myötä ei tarvita henkilökohtaista kontaktia esim. toiseen opastavaan hoitajaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Potilasturvallisuus lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Kaikilla hoitajilla käytössä sama toimiva työkalu
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Ohjevideot on tarkoitus toteuttaa useammalla kielellä. Ohjeistus ja perehdytys on kaikkien saatavilla tasapuolisesti sovelluksessa. Hoiva-alalla on enenevässä määrin ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Ohjevideot lisäävät potilasturvallisuutta, koska kielihaasteet eivät ole niin isossa roolissa, kun kyse visuaalisesta sisällöstä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Sovellus herättää käyttäjiään huomioimaan kestävää kehitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite saavutettiin ja kehitettiin toimiva koulutus- ja perehdytyssovellus lähinnä kotihoitajien käyttöön. Sovellus parantaa suunnitellusti potilasturvallisuutta ja ympäristövaikutuksia.