Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77268

Hankkeen nimi: Rakennusteollisuuden ylijäämäjakeiden hiilineutraali käsittelyketju

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPIN MATERIAALIKIERRÄTYS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 3169277-5

Jakeluosoite: Pappilantie 121

Puhelinnumero: +358105740404

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.lapinmetallikierratys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Repo Jarna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: taloushallintoasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarna(at)lapinmetallikierratys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0105740404

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin Materiaalikierrätys Oy / Lapin Metallikierrätys rakentaa uudenlaisen palvelumallin rakennusalan ylijäämämateriaaleille: uudisrakentamisen, korjausrakentamisen, maanrakentamisen ja rakennusten purkutoiminnan tarpeisiin. Palvelumalli sisältää jakeiden vastaanoton, lajittelun ja osin myös jalostamisen uusiokäyttöön. Hanke on osa Lapin Metallikierrätys Oy:n kokonaistavoitetta luoda hiilineutraali toimintamalli ylijäämäjakeille sekä myös sen omaa tavoitetta hiilineutraaliin liiketoimintaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 324 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 312 030

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 324 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 030

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pappilantie 121

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulmalla ei merkitystä hankkeessa, jokainen työtehtävä on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulmalla ei merkitystä hankkeessa, jokainen työtehtävä on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulmalla ei merkitystä hankkeessa, jokainen työtehtävä on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Purkumateriaalit liian usein nykyisin ns. penkataan ja/tai niitä kuljetetaan pitkiä matkoja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Neitseellisten materiaalin käytön väheneminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 5
Purkumateriaalit saadaan ammattimaiseen käsittelyyn nestetiiviissä ympäristössä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Materiaalin uusiokäytön lisääntyminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 6
Sähköinen lajittelukone vs. fossiilisen öljyn käyttö polttoaineena
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Lisää työtä Lappiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Vähemmän kuljetustarpeita jatkokäsittelyyn eli "rekkarallin" vähentyminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 4
Uusi toimiala kiertotalouden piiriin

9 Loppuraportin tiivistelmä

-