Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77288

Hankkeen nimi: LRJ hanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.3.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AIRPORT VACCINATION CENTER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2929201-9

Jakeluosoite: Peurankatu 11

Puhelinnumero: +358401819553

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.airportvaccinationcenter.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauppinen Marko Kristian

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko(at)iflyit.nl

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401819553

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on lentokenttälogistiikkaan erikoistuneen PK-yrityksen hanke, jolla covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin kesto lyhenee huomattavasti keksinnön käyttöönottavalla maalla. Ihmiset saavat Covid-19 rokotteen turvallisemmin ja nopeammin kuin nyt on ennustettu. PK-yritys samalla muuttaa toimintamalliaan digitaaliseksi tuote- ja ratkaisupalveluksi jolla kansainvälinen ilmailuliikenne ja matkailuala (Suomessa ja ulkomailla) avautuu uudelleen nopeammin ja muuttuu kestävämmäksi pandemioita vastaan. Tämän lisäksi hankkeen toteutuessa ko. maan maaliikenne kuluttaa vähemmän CO2 päästöjä. Toteutuessaan hanke myös edesauttaa matkailualan turvallisempaa ja kestävää toimintamallia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 205 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 876

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 205 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 163 876

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Peurankatu 11

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke vaikuttaa meihin kaikkiin, sukupuolesta tai iästä tai rikkaudesta riippumatta... meillä kaikilla on mahdollisuus hyötyä nopeammasta rokotteen saamisesta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
sama perustelu kuin yllä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää tasa-arvoa niin rikkaissa (kehittyneissä maissa), kuin köyhissä (kehittyvissä maissa). Hienoa on tämän hankkeen keksinnön toimivuus missä tahansa maailmassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
Logistiikka = Suuri massa ihmisiä saa rokotteensa, ilman että rekkojen/pakettiautojen tarvitsee ajella ympäri maata. CO2 päästöt vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
korona rokote jakeluun kuluva CO2 vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Rokotteiden Kylmäketjuun tarvitaan vähemmän materiaaleja, joten tulee vähemmän jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 0
Vähemmän rokote-pakkausvälineitä tarvitaan, kun käytämme keksintöäni.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 4
iFlyIT ei kasva alueen suurimmaksi, mutta jättää median avulla hienon kuvan Keski-Pohjanmaan innovaatiosta. Tämä voi välillisesti tuoda muita mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Tulevien Pandemioiden korjaavat toimenpiteet tehostuvat suuresti
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Logistiikka = Suuri massa ihmisiä saa rokotteensa, ilman että rekkojen/pakettiautojen tarvitsee ajella ympäri maata. CO2 päästöt vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Ihmiset pääsevät nopeammin liikkumaan, korona sairaudet vähenee äkimmin, maan asukkaat saavat turvallisen rokotteen - ei pelkoa että sitä ei ole oikeassa lämpötilassa kuljetettu
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Tämä hanke edesauttaa 100% myös köyhien maiden nopeampaa palautumista koronasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Ratkaisu edesauttaa yhteisöjä (kuten Israelissa) tulemaan yhtäaikaa samalle asialle: hakemaan massarokotuksen, jota iFlyITn keksintö ja hanke edesauttaa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

The main objective of the project was to enable the product and service development of a Covid19 vaccination massvaccination and rapid nationwide delivery service and a Covid19 testing solution.The project was completed resulting in a finished product and service that was deployed in Finland and the Netherlands. This solution can speed up nationwide epidemic vaccination delivery by 3 to 6 months comparing to currently used traditional distribution methods known in the countries.