Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77305

Hankkeen nimi: ML Sound Lab Drum Software - ohjelmat

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.4.2021 ja päättyy 9.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ML SOUND LAB OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2961989-4

Jakeluosoite: Koskitie 1 C 14

Puhelinnumero: +358405701213

Postinumero: 90500

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: https://ml-sound-lab.com/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Logrén Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.logren(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405701213

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ML Sound Lab Oy laajentaa liiketoimintaansa aloittamalla uuden innovatiivisen tuotevalikoiman rumpusoittimille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 835

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 835

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koskitie 1 C 14

Postinumero: 90500

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ML Sound Lab Oy:n periaatteisiin kuuluu työntekijän palkkaaminen osaamisen eikä sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ML Sound Lab Oy:ssä on tällä hetkellä 50% mies- ja 50% naistyöntekijöitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvo-asiat ovat tärkeitä, mutta hankkeen päätavoite on kasvattaa liiketoimintaa turvallisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke koskee aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-