Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Description of the project funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

1 Project

Project code: A77350

Project name: Saukko

Policy: 8. REACT-EU ERDF measures

Specific objective: 12.1.

Planned completion time: Start 31.3.2021 and end 28.2.2023

Operational status: Running

Responsible authority: Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia

2 Basic applicant information

Official name of the applicant: SENSORFLEET OY

Organisation type: Micro-enterprise

Business ID: 2884312-2

Street: Teknologiantie 18

Telephone number: +358456303387

Postal code: 90590

City/town: OULU

Website: https://sensorfleet.com/

Project contact person's name: Kuorilehto Helka

Contact person's position in the organisation: Controller

Contact person’s email address: helka(at)scanabc.com

Contact person's phone number: 0456303387

Number of applicants or subsidy transfer: Only one applicant

3 Plan-specified summary of the project completion

Development of the SaaS -extension for the SensorFleet security monitoring platform. Extension enables users to adopt and consume applicable parts of the SensorFleet solution with a service model.

4 Project target groups

4.1 Actual target groups

4.2 Indirect target groups

5 Public funding of the project (EUR)

EU and State funding granted: 133 060

EU and State funding used: 72 855

Planned public funding (total): 133 060

Planned public funding used (total): 72 855

6 Geographical target area

Regions: Northern Ostrobothnia

Subregions: Oulu

Municipalities: Oulu

Address of the project site, if the project is carried out in one place

Street: Teknologiantie 18

Postal code: 90590

City/town: OULU

7 Estimates of project-specific monitoring information reported during the application phase

7.1 Number of new jobs (only requested for projects belonging to specific objectives 1.1, 2.1 and 3.1)

Planned: 0, in which women are employed 0

Completed according to monitoring information: 1, in which women are employed 1

7.2 Number of new companies (only requested for projects belonging to specific objective 1.1)

Planned: 0, which are founded by women 0

Completed according to monitoring information: 0, which are founded by women 0

8 Horizontal principles

8.1 Gender equality

: No
Sukupuolineutraali toimiala
: Yes
Sukupuolineutraali toimiala
: No
Sukupuolineutraali toimiala

8.2 Sustainable development

DirectIndirect
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
SensorFleet alusta luo liiketoimintamahdollisuuksia myös muille pienille paikallisille toimijoille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
SaaS -palvelulla tuotetaan yhteiskunnalle tärkeää tietoturvaa resurssi- ja kustannustehokkaasti
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Final report summary

-