Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77361

Hankkeen nimi: Agrokuitupohjaisten high-tech biomateriaalien kehitysprojekti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.5.2021 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FIBER-X FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2983321-7

Jakeluosoite: Myllärinmäki 32

Puhelinnumero: +358453282002

Postinumero: 53550

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.fiber-x.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ruuska Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.ruuska(at)fiber-x.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358453282002

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään valmiudet Fiber-X Finland Oy:n strategian laajamittaiseen toteuttamiseen ja liiketoiminnan skaalaamiseen. Fiber-X:n tavoite on olla globaalisti #1 agrokuitupohjaisten tuotteiden ja biolaitosten kehittäjä ja kaupallistaja. Hankkeessa kehitetään yrityksen jäteolkikuituun, hamppuun ja kierrätyspuuvillaan perustuvia tuotteita ja niiden kehitys- ja tuotantoprosesseja, mm. vettähylkivää filtterimateriaalia sellupohjaisiin suusuojiin ja AaltoCell-prosessin soveltuvuutta agrokuitupohjaisen biokomposiitin ja viskoosikuidun kehittämiseen. Projektin tavoitteena on mahdollistaa Fiber-X:n toiminta agrokuitusovellusten kehittämisessä sekä 2 lupaavimman tuotteen laajamittainen kaupallinen skaalaus EU- ja sijoittajarahoituksella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 1

Postinumero: 54710

Postitoimipaikka: LEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimustoiminnan kehittämisessä naiset ovat avainasemassa. Jos palkkaamme LUT:n akatemiatutkija Katri Laatikaisen ryhmästä esim. projektivetäjän, on hänen ryhmässään n. 60% naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On ja ei. Haemme osaajia projektiin osaamisen perusteella, ei sukupuolen mutta haluaisimme tiimiin kummankin sukupuolen edustajia jo sen vuoksi että naiset ovat perinteisesti laaja-alaisempia ajattelussaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää yrityksen valmiudet tehdä skaalattua liiketoimintaa ja hiilineutraaleja biomateriaaleja sekä kehittää merkittävästi kaakonkulman elinkeino-elämää. Mielellämme edistämme tasa-arvoa mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Kehitämme jätekuiduista muovia korvaavia tuotteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 8
Käytämme raaka-aineita jotka ovat jätekuituja joita nykyisin poltetaan sekä biomassoja jotka sopivat turvetuotantoalueille
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Agrokuitujen käytöllä on tarkoitus vähentää metsäkuitujen käyttöä joka heijastuu suoraan metsien biodiversiteettiin. Hamppu on myös #4 kasvi biodiversiteetin parantamissa kuitukäytössä eli tuotanto parantaa ekosysteemin toimivuutta (ainakin näin väittävät)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 8
Olki on jätettä joka normaalisti poltetaan esim. Intiassa. Hamppu sitoo itseensä 1.7 kg hiilidioksidia jokaista käytettyä kiloa kohden (sitoutuu juuriin, jne)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 10
Käytämme jätekuituja high-tech biomateriaalien kehittämisessä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Hampun biolaitos tuottaa ytimestä biohiiltä joka tekee prosessista hiilinegatiivisen eli tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Tarjoamme skaalattavaa ratkaisua joka auttaa turvetuottajia saamaan elinkeinoa ja esim. perunan vuoroviljelyyn typen sitojana
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-