Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77378

Hankkeen nimi: Kouluparkourin digitaalisen opetusympäristön kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.5.2021 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PARKOUR AKATEMIA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2602578-3

Jakeluosoite: Ahjokatu 12

Puhelinnumero: 0503021696

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: http://www.parkourakatemia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuvaja Rasmus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rasmus.kuvaja(at)parkourakatemia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0453559537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitämme kouluille suunnatun palvelukokonaisuuden, jonka päätuote on digitaalinen opetusympäristö parkourin opettamiselle kouluisssa ja koulujen iltapäivätoiminnassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 425

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 425

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 425

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 425

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahjokatu 12

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Parkour on sukupuolineutraali ja edistää tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaikka se positiivisesti tähän vaikuttaakin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Parkouria voi harrastaa missä vain ja ilman erityisiä välineitä. Parkourin harrastamisen tukeminen edistää ekologisuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Parkouria voi harrastaa missä vain ja ilman erityisiä välineitä. Parkourin harrastamisen tukeminen edistää ekologisuutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Parkour edistää tutkitusti sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Levittämällä lajia ja edistämällä sen harjoitusmahdollisuuksia edistämme näitä asioita.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Parkour on tasa-arvioinen eikä sisällä yksilöiden eriarvoisuutta tai kilpailua. Lajin edistäminen edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Parkour on tasa-arvioinen eikä sisällä yksilöiden eriarvoisuutta tai kilpailua. Lajin edistäminen edistää tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana luotiin digitaalinen, verkkopohjainen oppimisympäristö ja siihen liittyviä käytänteitä ja tuotekokonaisuuksia. Oppimisympäristön avulla kuka tahansa voi ohjata lasten parkour-harjoituksia koulujen saleissa ja niiden lähiympäristössä.