Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77388

Hankkeen nimi: Kuitulaseri LF3015GAR "G Weike"

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.5.2021 ja päättyy 17.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KJ-STEEL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2919742-5

Jakeluosoite: Savikontie 3

Puhelinnumero: 0401797339

Postinumero: 04440

Postitoimipaikka: JÄRVENPÄÄ

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jasnova Jekaterina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jekaterina.jasnova(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401797339

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeen tavoitteena kehittää, laajentaa ja nopeuttaa yrityksemme toiminta. Laserin käyttö nykyaikaistaa työprosessit ja antaa yritykseemme hyvät mahdollisuudet olla kilpailukykyinen Suomen ja Pohjoismaiden markkinoilla. Lisäksi laseri on turvallisin työväline työntekijöille ja ympäristöystävällinen. Nykyään käytämme vanhan metallin leikkaus mallin/tavan, josta syntyy paljon likaa ja päästöjä. Tavoite päästä eroon näistä vanhoista toimintamalleista. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tilaus - 30% maksu (ennakkotilaus) 35 työpäivä laseri tulee tehtaalta 2. Laivaus - 50% maksu - 8-10 viikkoa rahti 3. Toimitus - 20% maksu 10 päivä laaja koulutus Rensi Finland Oy asiantuntijalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 25 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 25 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kelatie 2 A

Postinumero: 01450

Postitoimipaikka: VANTAA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysi ei ole tehty toistaiseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Järjestetään mielellään naistyöpaikkoja, mikäli hakijoita löytyy.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Koska työskentely laserleikkurilla ei ole raskas työ ja naisetkin pystyy tehdä sitä helposti. Työntekijältä ei vaadita vahva fyysistä voimaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Työntekijöiden työympäristö turvallisempi ja terveellisempi
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Hyvin ajossa aloitimme valmistelut laserkoneen tuloon: oli järjestetty tilat ja hankittu tarvittavat tarvikkeet kuten kaasut ja sähkötarvikkeet. Jälleenmyyjän kanssa oli sujuva viestintä ja meitä oli askel askeltaan informoitu hankkeen etenemisestä. Ilmoitimme asiakkaillemme uuden koneen hankinnasta etukäteen ja tämän ansioista saimme työprojekteja ja tilauksia jopa ensi vuodelle. Tuotanto on tehostettu. Yrityksemme mahdollisuudet huomattavasti laajentuneet, pystymme tarjoamaan mm. isoille yrityksille kattavia metalli-palveluita: kantavia rakenteita, levy- ja putki tuotteita nopealla aikataululla, eikä enää tarvitsee tilata laserleikkaus palveluita Baltiasta. Sen sijaan avautui mahdollisuus järjestää vientiä esim. Skandinaaviaan. Yrityksemme on nykyaikaistettu ja kilpailukyky parantunut merkittävästi. Jatkossakin pyrimme kasvattaa tuotantoa, sekä koneiden ja laitteiden määrän, etsiä yhteistyökumppaneita ja kehittä omia ainutlaatuisia tuotteita.