Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77404

Hankkeen nimi: 24 Pesula IoT

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.12.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: 24 PESULA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1562325-1

Jakeluosoite: Pitkänsillankatu 15

Puhelinnumero: +3583622222

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.pesula.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nevala Asko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hpj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: asko.nevala(at)pesula.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3583622222

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

24 Pesula Oy uudistaa maksu- ja tuotannonohjausjärjestelmänsä varmistaakseen tulevaisuuden asiakastarpeen Suomessa ja kansainvälisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 32 160

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pitkänsillankatu 15

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tutkimusta ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Palvelut sukupuolineutraaleja, oma arvio
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Palvelut sukupuolineutraaleja, oma arvio

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Maksujärjestelmän digitaalisuus, Reaaliaikainen digitaalinen info
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Palvelun saatavuuden tarkistaminen ennen palvelutapahtumaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Turha liikenne pois
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Palvelun ympäristöystävällisyys
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Vähä energinen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Sähkön oston suunnittelulla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Alihankinta paikallisesti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Uusien palveluiden tunnistaminen ja kehittäminen jatkuva prosessi
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Palvelun saatavuuden ennakkotieto
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Palvelun kustannus kaikille saatavana
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
Ympäristölle ystävällisin menetelmä, Vesipesu ympäristöystävällisillä aineilla

9 Loppuraportin tiivistelmä

24 Pesula toteutti IoT projektin, jossa verkkopalvelimille rakennettiin taustajärjestelmä liiketoiminnan hallintaan ja asikaskäyttöön 24 Pesula App. Sisällöltään App antaa asiakkaille tietoa pesukoneiden käyttöasteiden seurantaan, mahdollistaa verkkomaksulla koneiden käynnistykset, digitaalisen ostokuitin tulostamisen, sekä kanta-asiakas infoa.