Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Description of the project funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

1 Project

Project code: A77420

Project name: Playbooks for cyber security

Policy: 8. REACT-EU ERDF measures

Specific objective: 12.1.

Planned completion time: Start 1.4.2021 and end 30.6.2022

Operational status: Ended

Responsible authority: Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia

2 Basic applicant information

Official name of the applicant: BADRAP OY

Organisation type: Micro-enterprise

Business ID: 2846254-9

Street: Teknologiantie 18 B

Telephone number: +358401485100

Postal code: 90590

City/town: OULU

Website: https://badrap.io

Project contact person's name: Kortti Heikki

Contact person's position in the organisation: toimitusjohtaja

Contact person’s email address: hkortti(at)badrap.io

Contact person's phone number: +358405873500

Number of applicants or subsidy transfer: Only one applicant

3 Plan-specified summary of the project completion

Many modern cybersecurity solutions, designed for large enterprises, focus on warnings, which dedicated security teams or experts from outsourced partners solve. Smaller organisations don’t have their own security teams or resources to hire expensive outsourced experts. Playbooks for cyber security productizes and automates solutions to typical security issues. It also collects market feedback related to the needs of different playbooks and needs.

4 Project target groups

4.1 Actual target groups

4.2 Indirect target groups

5 Public funding of the project (EUR)

EU and State funding granted: 158 750

EU and State funding used: 110 258

Planned public funding (total): 158 750

Planned public funding used (total): 110 258

6 Geographical target area

Regions: Northern Ostrobothnia

Subregions: Oulu

Municipalities: Oulu

Address of the project site, if the project is carried out in one place

Street: Teknologiantie 18 B

Postal code: 90590

City/town: OULU

7 Estimates of project-specific monitoring information reported during the application phase

7.1 Number of new jobs (only requested for projects belonging to specific objectives 1.1, 2.1 and 3.1)

Planned: 0, in which women are employed 0

Completed according to monitoring information: 1, in which women are employed 1

7.2 Number of new companies (only requested for projects belonging to specific objective 1.1)

Planned: 0, which are founded by women 0

Completed according to monitoring information: 0, which are founded by women 0

8 Horizontal principles

8.1 Gender equality

: No
Sukupuolineutraali toimiala
: Yes
Sukupuolineutraali toimiala
: No
Sukupuolineutraali toimiala

8.2 Sustainable development

DirectIndirect
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Badrap Oy luo liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille pienemmille tietoturva-osaajille sekä ohjelmistokehittäjille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Badrap Oy yhdistää tietoturva-avun tarvitsijat ja paikallista sekä etäapua tarjoavat toimijat.
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Hyvällä tietoturvalla on yhä suurempi vaikutus ihmisten ja heidän perheidensä hyvinvointiin. Tietoturvaloukkausten ehkäisy edistää merkittävästi hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Badrap Oy demokratisoi tietoturvapalveluiden saatavuutta tuomalla toistaiseksi harvojen saatavilla olevia tietoturvapalveluita kaikille ymmärrettävässä muodossa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Final report summary

-