Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77425

Hankkeen nimi: Q3MT Hiilineutraali Atex hyväksytty Mittalaitejärjestelmä

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.4.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Q3 MEASURING TECHNOLOGY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3136754-2

Jakeluosoite: Pohjanlahdentie 2123

Puhelinnumero: +358442446177

Postinumero: 68210

Postitoimipaikka: MARINKAINEN

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tahvanainen Petteri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Teknologiajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.tahvanainen(at)q3mt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358442446177

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Atex hyväksytty hiilineutraali Q3MT nesteiden MID hyväksytty jakelujärjestelmä. Hankkeen avulla akkuteknologiaa hyödyntäen saadaan kuorma-autojen tyhjäkäynti nolla tasolle jakelutapahtuman yhteydessä. Tällä on huomattava vaikutus kuljetusyrityksen kustannustehokkuuteen sekä hiilijalanjälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 71 421

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 421

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjanlahdentie 2123

Postinumero: 68210

Postitoimipaikka: MARINKAINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysia ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Paras hakija valitaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Naisten työllistyminen samalla lailla mahdollista ja erittäin todennäköistä kokoonpano puolella

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Energiatehokkuus, CO2 päästöt
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Hiilineutraalisuus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
CO2 päästöt
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
CO2 päästöt
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tietoa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Resurssitehokkuus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Akkuteknologian kehittäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Uusia työpaikkoja alueelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Kehitystyö
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Kustannussäätöjä Logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Työtä ja hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Neutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Vähäinen vaikutus
Kulttuuriympäristö 5 5
Vähäinen vaikutus
Ympäristöosaaminen 9 9
Parantaa ympäristöä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitysvaiheessa suurin painopiste oli hiilineutraaleilla mobiiliratkaisuilla. Pystyimme tuottamaan hankkeessa hiilineutraali pumppausratkaisun hyödyntämällä akkuteknologiaa sekä ajoneuvosta vapautuvaa hukkaenergiaa kuljetusten aikana. Raskaissa ajoneuvoissa saamme huomattavan polttoainesäästön kuljetuksissa ja sitä kautta päästöt vähenee ja säästö on myös laskettavissa suoraan euroina kuljetusyrittäjälle. Tulvaisuudessa auton moottorit ei ole enää käynnissä pumppausten aikana vaan pumppaus tapahtuu akkujen voimalla jotka latautuu kokoajan työskentelyn yhteydessä tehokkaasti.