Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77448

Hankkeen nimi: Nettiverstaan kansainvälistyminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.4.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NETTIVERSTAS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3189898-4

Jakeluosoite: Hallitie 16 V 1

Puhelinnumero: +358405737180

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.nettiverstas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Björninen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kauppa(at)nettiverstas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405737180

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Nettiverstaan kansainvälistymisvalmiuksia ja luoda puitteet tukemaan kansainvälistä liiketoimintaa ja vientiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 840

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 644

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 840

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 644

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallitie 16 V 1

Postinumero: 96320

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen tuloksena yritykselle muodostuu toimintamalleja sekä uusia liiketoimintoja jotka pystyy tekemään työntekijät sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kannattava kasvu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Hankkeessa kehitetyillä koneilla valmistetaan kestäviä puutuotteita. Puutuotteet ovat ympäristöystävällisiä verrattuina esim. muovisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Tuotteiden logistiikassa hyödynnetään paikallisia yrityksiä mahdollisuuksien mukaan. Valmistuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon paikallisia alihankintaketjuja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Tuotteiden ympärille tehdään käyttökoulutuspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Hankkeen tavoitteena on saada cnc- koneiden tuotanto Rovaniemelle, mikä vähentää sekä kotimaassa että Ruotsissa myytyjen laitteiden kuljetusmatkoja ja sitä kautta hiilijalanjälkeä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Yrityksen työntekijöiden hyvin vointi kasvaa hankkeessa kehitettyjen uusien toimintamallien ja uusien liiketoimintojen kautta jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä ja jatkuvuutta.
Tasa-arvon edistäminen 6 0
Hankkeessa kehitettyjen uusien järjestelmien kautta työtä voi tehdä sukupuoleen ja fyysisiin ominaisuuksiin katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Hankkeessa kehitettyyn omaan tuotantoon voidaan rekrytoida myös matalamman koulutustason henkilöitä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin Nettiverstaan kansainvälistymisvalmiuksia ja luotiin tarvittavat puitteet tukemaan kansainvälistä liiketoimintaa ja vientiä. Hankkeessa toteutetun oman tuotekehityksen myötä Nettiverstas pystyy tarjoamaan asiakkailleen suomalaisen ratkaisun kehittyvään CNC - tuotemaailmaan ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin näiltä osin. Kehittämishankkeen avulla tilausten toimitusnopeus ja varmuus sekä järjestelmätason prosessit saatiin päivitettyä sille tasolle, että vienti ulkomaille mahdollistuu.