Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77451

Hankkeen nimi: Sähköinen sopimustenhallinta

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.5.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WEASEL SOFTWARE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2874018-2

Jakeluosoite: Lemminkäisenkatu 34

Puhelinnumero: +358407749589

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: https://weaselsoftware.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laurila Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhalaurila(at)icloud.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407749589

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sähköisessä sopimustenhallinnan kehityshankkeessa kehitetään sähköistä sopimuksenhallinnan tuotetta ja tuotteen kehitykseen liittyviä menetelmiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lemminkäisenkatu 34

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu siten, että vähintään toinen hankkeeseen palkattava asiantuntija on nainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Vähintään toinen hankkeeseen palkattava asiantuntija on nainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Palvelujen sähköistäminen vähentää mm. paperin tarvetta, postitus- ja logistiikka kuluja, sekä matkuskustuskuluja vähentäen luonnonvarojen käyttöä, sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Palvelujen sähköistäminen vähentää mm. paperin tarvetta, postitus- ja logistiikka kuluja, sekä matkuskustuskuluja vähentäen luonnonvarojen käyttöä, sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Palvelujen sähköistäminen vähentää mm. paperin tarvetta, postitus- ja logistiikka kuluja, sekä matkuskustuskuluja vähentäen luonnonvarojen käyttöä, sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Palvelujen sähköistäminen vähentää mm. paperin tarvetta, postitus- ja logistiikka kuluja, sekä matkuskustuskuluja vähentäen luonnonvarojen käyttöä, sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamaa riskiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Kehityshankkeessa tuteutetaan aineettomia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sähköisessä sopimustenhallinnan kehityshankkeessa kehitettiin sähköistä sopimuksenhallinnan tuotetta ja tuotteen kehitykseen liittyviä menetelmiä.